Guide til brug af Dopingregistret.dk

Ansvarspersoner i organisationer og medlemsforeninger, der samarbejder med Anti Doping Danmark, kan få adgang til Dopingregistret.dk for at tjekke, om medlemmer har en igangværende udelukkelse som følge af en dopingsanktion.

Anti Doping Danmark har oprettet en guide til Dopingregistret.dk. Her kan du finder retningslinjer for, hvem der må få adgang til Dopingregistret.dk, hvordan det fungerer, og hvilke informationer om dopingsanktionerede personer et opslag giver.

Hvem kan få adgang?

Personer med ansvarsfunktion og/eller ansættelse i en af følgende, kan få adgang til Dopingregistret.dk efter at have oprettet en profil via MitID eller NemID og er blevet godkendt af Anti Doping Danmark:

  • Idrættens hovedorganisationer: Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt samt organisationernes medlemsforeninger
  • Team Danmark og fælles organer på antidopingområdet
  • Dansk Fitness & Helse Organisation samt organisationens medlemmer
  • Andre som har indgået samarbejdsaftale om antidoping med Anti Doping Danmark (f.eks. fitnesscentre, eventarrangører og idrætsforbund)

Er du i tvivl, om du er berettiget til adgang til Dopingregistret.dk, kan du kontakte Anti Doping Danmark på kontakt@antidoping.dk eller telefon 72 240 240.

Hvad giver Dopingregistret.dk adgang til?

Via Dopingregistret.dk er det muligt at undersøge, om medlemmer i organisationer, der samarbejder med Anti Doping Danmark, har en igangværende udelukkelse som følge af en dopingsanktion, f.eks. medlemmer, frivillige og ansatte i idrætsforeninger og fitnesscentre.

 

Opslag i Dopingregistret.dk sker ved hjælp af medlemmets personnummer. Ved opslag får man alene oplysninger om, hvorvidt der på det pågældende personnummer er en igangværende udelukkelse fra idrætsaktivitet som følge af en dopingsanktion samt en eventuel udløbsdato for sanktionen. Det er ikke muligt at se navnet på personen bag det pågældende personnummer. Det er hellere ikke muligt at se, om personen tidligere har haft en udelukkelse, der allerede er afviklet.

 

Alle anmodninger om adgang til Dopingregistret.dk bliver vurderet og godkendt af Anti Doping Danmark.

 

Organisationen forbeholder sig ret til at afvise personer, som den ikke vurderer lever op til kravene for at få adgang.

 

Alle opslag i Dopingregistret.dk bliver registreret med henblik på at undgå misbrug.

Hvordan opretter jeg en profil?

Gå ind på www.dopingregistret.dk.

 

Forsiden af Dopingregistret.dk

 

Log ind med MitID.

 

Du skal herefter oprette din profil og derigennem anmode om adgang til at søge i Dopingregistret.dk

 

Udfyld felterne


Dopingregistret.dk opret bruger

 

Klik på feltet ”Anmod om adgang” nederst. Du bliver dernæst bedt om at bekræfte oplysningerne, du har tastet ind. Det gør du ved at klikke på godkend.


Dopingregistret.dk godkend og bekræft

 

Herefter modtager Anti Doping Danmark din anmodning. Du modtager en e-mail med bekræftelse og kommer til en underside med kvittering for din anmodning.


Dopingregistret.dk kvittering

 

Du kan forvente svar inden for fem hverdage. Har du ikke hørt fra Anti Doping Danmark efter fem hverdage, kan du kontakte organisationen på kontakt@antidoping.dk eller telefon 72 240 240.

 

Har du et hastebehov for at få adgang til Dopingregistret.dk, skal du kontakte Anti Doping Danmark direkte på kontakt@antidoping.dk eller telefon 72 240 240, når du har anmodet om adgang.

Hvordan slår jeg op i Dopingregistret.dk?

Når din anmodning om adgang til Dopingregistret.dk er godkendt, kan du slå op i registret.

 

Du logger ind via MitID og NemID, som da du oprettede din profil.

 

Når du er logget ind, bliver du bedt om at skrive dit CPR-nummer. Indtastningen bekræfter CPR-nummeret fra login.

 

Herefter kommer du til et søgefelt, hvor du skal indtaste det personnummer, du ønsker at søge på.

 

Husk, at du skal taste personnummeret to gange.

 

Dopingregistret.dk indtast CPR

 

Herefter får du for det pågældende personnummer information om, hvorvidt vedkommende har en igangværende udelukkelse som følge af en dopingsanktion.

 

Du kan få følgende ikoner:

 

Ingen igangværende udelukkelse


Dopingregistret ingen dopingsanktion

 

Personen har en udelukkelse fra træning og konkurrence i konkurrenceidrætten under Danmarks Idrætsforbund som følge af en dopingsanktion, og udelukkelsen ophører følgende dato


Dopingregistret.dk udelukket med udløb fra DIF

 

Personen er udelukket fra træning og konkurrence i regi af andre organisationer, som samarbejder med Anti Doping Danmark som følge af en dopingsanktion, og udelukkelsen ophører følgende dato

 

Dopingregistret.dk udelukkelse med udløb øvrig idræt

 

Personen er udelukket fra træning og konkurrence på livstid i konkurrenceidrætten under Danmarks Idrætsforbund

 

Dopingregistret.dk udelukkelse på livstid fra DIF

 

Personen er udelukket fra træning og konkurrence på livstid i regi af organisationer, som samarbejder med Anti Doping Danmark

 

Dopingregistret.dk udelukkelse på livstid fra øvrig idræt

 

Personen er midlertidigt udelukket fra al træning og konkurrence i regi af alle organisationer, som samarbejder med Anti Doping Danmark

 

Dopingregistret.dk midlertidig udelukkelse

 

Får du følgende besked, er det fordi du ikke har tastet to enslydende personnumre i felterne

 

Dopingregistret forkert indtastning

 

Husk, at personer, som har adgang til oplysninger via Dopingregistret, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger i henhold til LBK nr. 1168 af 7/10-2015 § 9 b. Oplysningerne må deles med en anden ansvarsperson i organisationen, foreningen, forbundet mv., som eventuelt skal bortvise en person med en udelukkelse som følge af en dopingsanktion eller på anden vis have kontakt med personen i forbindelse med en eventuel bortvisning. Denne ansvarsperson er selvsagt underlagt samme tavshedspligt.

 

Vær opmærksom på, at Anti Doping Danmark logger alle opslag i Dopingregistret.dk. Opslag eller udlevering af oplysninger fra Dopingregistret.dk, som er i strid med betingelserne for brug, kan efter omstændighederne straffes.

Hvad registrerer Anti Doping Danmark, når jeg slår op i Dopingregistret.dk?

Anti Doping Danmark registrerer hvem, der har adgang til Dopingregistret.dk. Herunder kan Anti Doping Danmark se, hvilke informationer du har indtastet på din profil.

 

Derudover logger organisationen alle opslag i Dopingregistret.dk. Det sker for at undgå misbrug af Dopingregistret.dk.

 

Anti Doping Danmark forbeholder sig retten til at slette profiler, der har været inaktive i over 12 måneder.

 

Læs om Anti Doping Danmarks privatlivspolitik, herunder specifikationerne for Dopingregistret.dk

Hvordan behandler Anti Doping Danmark persondata?

Alle bagvedliggende persondata i Dopingregistret behandles i overensstemmelse med GDPR og Anti Doping Danmarks privatlivspolitik.

Hvorfor eksisterer Dopingregistret.dk?

Anti Doping Danmark har hjemmel til at føre Dopingregistret.dk i henhold til Lov nr. 1168 af 7/10-2015 § 9 b.

 

Formålet er at sikre organisationer, forbund og foreninger mulighed for at undersøge, om medlemmer, frivillige eller ansatte har en igangværende udelukkelse som følge af en dopingsanktion.

 

Dopingregistret.dk blev oprettet pr. 1. september 2013 på baggrund af Lov nr. 379 af 17/4 2013. Heri har regeringen besluttet, at Anti Doping Danmark skal føre et elektronisk register, der indeholder oplysninger om personer, der har en dopingsanktion.

Hvilke oplysninger er registreret i Dopingregistret.dk?

Dopingregistret.dk indeholder CPR-nummer og eventuel udløbsdato for personer, der er udelukket som følge af en dopingsanktion for overtrædelse af antidopingregler.

 

Personer, som slår op i Dopingregistret.dk, får alene oplyst status vedrørende en eventuel udelukkelse som følge af en dopingsanktion. Det er altså ikke muligt at finde CPR-numre eller kombinere CPR-numre med navne i Dopingregistret.dk. Efter dopingsanktionens udløbsdato slettes al information om den enkelte i registret.

Hvor klager jeg, hvis jeg er registreret i Dopingregistret.dk?

Hvis du står i registeret, er det, fordi du har modtaget en udelukkelse for at have overtrådt antidopingreglerne jævnfør idrættens regler eller medlemsbetingelserne i et fitnesscenter, der har samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. Du har haft klageadgang, efter at afgørelsen blev truffet.

 

Mener du ikke, at du er udelukket som følge af en dopingsanktion, og derfor fejlagtigt er registreret i Dopingregistret.dk, kan du henvende dig til Anti Doping Danmark på kontakt@antidoping.dk eller telefon 72 240 240.

Hvordan ændrer jeg mine oplysninger på min brugerkonto?

For at ændre dine oplysninger på din brugerkonto skal du logge ind med MitID eller NemID. Herefter får du mulighed for at ændre oplysninger i menupunktet ’Rediger profil’.

Yderligere information