Dopingsag

Følgende præsenterer procedurerne i forbindelse med en dopingsag under Anti Doping Danmark.

Stop Doping

Har du viden eller mistanke om brug eller distribution af doping, kan du indberette din viden sikkert gennem ADD's indberetningssystem.
Gå til indberetningssystem

Ved overtrædelse af antidopingreglerne opretter Anti Doping Danmark (ADD) en dopingsag. Processen afhænger af, hvilket reglement dopingsagen er oprettet i henhold til.

Procedure ved en dopingsag i konkurrenceidrætten
Dette gælder for udøvere, der er aktive i henhold til 'De nationale antidopingregler'.

Ved en positiv dopingprøve, undersøger ADD først, om det positive analysesvar skyldes lovlig medicinsk brug af lægemidler eller metoder – altså om udøveren har en medicinsk dispensation (TUE) til at benytte det specifikke stof eller den metode, der er påvist i prøven. Hvis dette er tilfældet, gør ADD ikke mere.

Hvis det derimod ikke er tilfældet, at udøveren har en TUE, rejser ADD en dopingsag mod udøveren og giver besked til udøveren og dennes forening/klub og specialforbund.

Hvis udøver i forbindelse med indkaldelse eller afgivelse af prøve undlader at medvirke ved dopingkontrol, opretter ADD en dopingsag. Det samme gælder i forbindelse med adfærd, der undergraver dopingkontrolproceduren.

Udøveren bliver indkaldt til interview hos ADD. Udøvere, der har haft en positiv dopingprøve (A-prøven), bliver informeret om muligheden for at få analyseret sin B-prøve. Udøveren har mulighed for at være til stede eller at sende en repræsentant til åbningen af B-prøven på laboratoriet.

Herefter forsøger ADD at belyse så mange aspekter af dopingsagen som muligt. Dopingsagen samt en indstilling til straf videregives herefter til afgørelse hos DIF’s dopingnævn. ADD træffer ikke afgørelse i dopingsager.

Før afgørelsen har udøveren mulighed for at blive hørt. Dette kan ske mundtligt eller skriftligt.

Dopingsager under 'De nationale antidopingregler' kan sanktioneres med op til fire års udelukkelse fra konkurrence og træning – op til udelukkelse for bestandig ved flergangsforseelser.

Efter afgørelsen har udøveren, specialforbundet, ADD og WADA mulighed for at appellere afgørelsen til DIF's Appelinstans , som herefter vurderer sagen igen. For udøvere på internationalt eliteidræt kan dommen appelleres til den internationale voldgiftsret i sporten, CAS.

Procedure ved en dopingsag i motionsidrætten
Dette gælder for udøvere, der er aktive i henhold til 'Dopingreglement for motionsidræt'.

Ved svar på en positiv dopingprøve, undersøger ADD, om det positive analysesvar skyldes lovlig medicinsk brug af lægemidler eller metoder. Lægeordination er tilstrækkelig dokumentation. Dokumentation skal først fremvises efter den positive prøve, men det er vigtigt at angive medicin, man benytter i forbindelse med dopingkontrollen.

Hvis den positive prøve skyldes lovlig medicinsk brug, gør ADD ikke mere. Hvis det derimod ikke er tilfældet, rejser ADD en dopingsag mod udøveren og giver besked til udøveren og dennes forening/klub og specialforbund.

Hvis udøver i forbindelse med indkaldelse eller afgivelse af prøve undlader at medvirke ved dopingkontrol, opretter ADD en dopingsag. Det samme gælder i forbindelse med adfærd, der undergraver dopingkontrolproceduren.

Udøvere, der har haft en positiv dopingprøve (A-prøven), bliver informeret om muligheden for at få analyseret sin B-prøve. Viser B-prøven sig at være negativ, betaler ADD for analysen, men viser B-prøven også et positivt resultat, er analysen for udøvers egen regning.

ADD forsøger at belyse så mange aspekter af dopingsagen som muligt.

Dopingsagen samt en indstilling til straf videregives herefter til afgørelse hos Motionsdopingnævnet. ADD træffer ikke afgørelse i dopingsager.

Før afgørelsen har udøveren mulighed for at bliver hørt. Dette kan ske mundtligt eller skriftligt.

Dopingsager under 'Reglement for motionsidræt' kan sanktioneres med op til to års udelukkelse fra konkurrence og træning og op til fire år fra konkurrenceaktiviteter under 'De nationale antidopingregler' – op til udelukkelse for bestandig ved flergangsforseelser.

Efter afgørelsen har udøveren, specialforbundet/idrætsorganisationen og ADD mulighed for at appellere afgørelsen til DIF's Appellinstans, som herefter vurderer sagen igen.

Procedure ved en dopingsag i kommercielle motions- og fitnesscentre
Gældende for udøvere, der er aktive i kommercielle motions- og fitnesscentre.

Ved svar på en positiv dopingprøve, undersøger ADD, om det positive analysesvar skyldes lovlig medicinsk brug af lægemidler eller metoder. Lægeordination ses som tilstrækkelig dokumentation. Dokumentation skal først fremvises efter den positive prøve, men det er vigtigt at angive medicin, man benytter i forbindelse med dopingkontrollen.

Hvis der foreligger dokumentation for den medicinske behandling, gør ADD ikke mere. Hvis det derimod ikke er tilfældet, rejser ADD en dopingsag mod udøveren og giver besked til udøveren og dennes motions- og fitnesscenter/fitnesscenterkæde.

Hvis udøver i forbindelse med indkaldelse eller afgivelse af prøve undlader at medvirke ved dopingkontrol, opretter ADD en dopingsag. Det samme gælder i forbindelse med adfærd, der undergraver dopingkontrolproceduren.

Udøvere, der har haft en positiv dopingprøve (A-prøven), bliver informeret om muligheden for at få analyseret sin B-prøve. Viser B-prøven sig at være negativ, betaler ADD for analysen, men viser B-prøven også et positivt resultat, er analysen for udøvers egen regning.

ADD forsøger at belyse så mange aspekter af dopingsagen som muligt. Dopingsagen  videregives herefter til afgørelse hos det enkelte motions- og fitnesscenter eller fitnesskæden. ADD træffer ikke afgørelse i dopingsager.

Før afgørelsen har udøveren mulighed for at bliver hørt. Dette sker skriftligt. Dopingsager i henhold til samarbejdsaftaler mellem ADD og kommercielle motions- og fitnesscentre sanktioneres med op til to års udelukkelse fra træning og op til fire år fra konkurrenceaktiviteter under 'De nationale antidopingregler' – op til udelukkelse for bestandig ved flergangsforseelser. Efter afgørelsen har udøveren og ADD mulighed for at appellere afgørelsen til DIF's Appelinstans, som herefter vurderer sagen igen.