Dopingsag

Følgende præsenterer procedurerne i forbindelse med en dopingsag under Anti Doping Danmark.

Ved overtrædelse af antidopingreglerne opretter Anti Doping Danmark en dopingsag. Processen afhænger af, hvilket reglement dopingsagen er oprettet i henhold til.

Procedure ved en dopingsag i konkurrenceidrætten

Dette gælder for udøvere, der er aktive i henhold til 'De nationale antidopingregler'.

 

Ved en positiv dopingprøve, undersøger Anti Doping Danmark først, om det positive analysesvar skyldes tilladt medicinsk brug af lægemidler eller metoder – altså om udøveren har en medicinsk dispensation (TUE) til at benytte det specifikke stof eller den metode, der er påvist i prøven. Hvis dette er tilfældet, gør Anti Doping Danmark ikke mere.

 

Hvis det derimod ikke er tilfældet, at udøveren har en TUE, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag mod udøveren og giver besked til udøveren og dennes forening/klub, specialforbund og internationale specialforbund.

 

Hvis udøver i forbindelse med indkaldelse eller afgivelse af prøve undlader at medvirke ved dopingkontrol, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag. Det samme gælder i forbindelse med adfærd, der undergraver dopingkontrolproceduren.

 

Udøveren bliver indkaldt til interview hos Anti Doping Danmark. Udøvere, der har haft en positiv dopingprøve (A-prøven), bliver informeret om muligheden for at få analyseret sin B-prøve. Udøveren har mulighed for at være til stede eller at sende en repræsentant til åbningen og analysen af B-prøven på laboratoriet.

 

Herefter forsøger Anti Doping Danmark at belyse så mange aspekter af dopingsagen som muligt. Dopingsagen samt en indstilling til sanktion videregives herefter til afgørelse hos DIF’s dopingnævn. Anti Doping Danmark træffer ikke afgørelse i dopingsager.

 

Før afgørelsen har udøveren mulighed for at blive hørt. Dette kan ske mundtligt eller skriftligt.

 

Dopingsager under 'De nationale antidopingregler' kan sanktioneres med op til fire års udelukkelse fra konkurrence og træning – op til udelukkelse for bestandig ved flergangsforseelser.

 

Efter afgørelsen har udøveren, det internationale forbund, Anti Doping Danmark og WADA mulighed for at appellere afgørelsen til DIF's Appelinstans , som herefter vurderer sagen igen. For udøvere på internationalt eliteidræt kan dommen appelleres til den internationale voldgiftsret i sporten, CAS.

 

En dopingsag oprettes ved overtrædelse af antidopingreglerne. At undlade at medvirke til dopingkontrol er f.eks. en overtrædelse af antidopingreglerne. 

Procedure ved en dopingsag i motionsidrætten (inkl. fitness i forening)

Dette gælder for udøvere, der er aktive i henhold til 'Dopingreglement for motionsidræt'.

 

Anti Doping Danmark opretter en dopingsag, når der sker en overtrædelse af Dopingreglement for motionsidræt. Vær opmærksom på, at undlader du at medvirke, hvis du er indkaldt til dopingkontrol, er det en overtrædelse af antidopingreglerne.

 

Ved svar på en positiv dopingprøve, undersøger Anti Doping Danmark, om det positive analysesvar skyldes tilladt medicinsk brug af lægemidler eller metoder. Anti Doping Danmark orienterer om kravene til dokumentation for, at en behandling kan godkendes. Dokumentation skal først fremvises efter den positive prøve, men det er vigtigt i forbindelse med dopingkontrollen at angive medicin, du benytter.

 

Hvis den positive prøve skyldes tilladt medicinsk brug, gør Anti Doping Danmark ikke mere. Hvis det derimod ikke er tilfældet, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag mod udøveren og giver besked til udøveren og dennes forening/klub og specialforbund.

 

Hvis udøver i forbindelse med indkaldelse eller afgivelse af prøve undlader at medvirke ved dopingkontrol, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag. Det samme gælder i forbindelse med adfærd, der undergraver dopingkontrolproceduren.

 

Udøvere, der har haft en positiv dopingprøve (A-prøven), bliver informeret om muligheden for at få analyseret sin B-prøve. Viser B-prøven sig at være negativ, betaler Anti Doping Danmark for analysen, men viser B-prøven også et positivt resultat, er analysen for udøvers egen regning.

 

Anti Doping Danmark forsøger at belyse så mange aspekter af dopingsagen som muligt.

 

Dopingsagen samt en indstilling til straf videregives herefter til afgørelse hos Motionsdopingnævnet. Anti Doping Danmark træffer ikke afgørelse i dopingsager.

 

Før afgørelsen har udøveren mulighed for at bliver hørt. Dette kan ske mundtligt eller skriftligt.

 

Dopingsager under 'Dopingreglement for motionsidræt' kan sanktioneres med op til to års udelukkelse fra konkurrence og træning og op til fire år fra konkurrenceaktiviteter under 'De nationale antidopingregler' – op til udelukkelse for bestandig ved flergangsforseelser.

 

Efter afgørelsen har udøveren, specialforbundet/idrætsorganisationen og Anti Doping Danmark mulighed for at appellere afgørelsen til DIF's Appellinstans, som herefter vurderer sagen igen.

Procedure ved en dopingsag i kommercielle fitnesscentre

Gældende for fitnessudøvere, der er aktive i kommercielle fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark.

 

Anti Doping Danmark opretter en dopingsag, når der sker en overtrædelse af antidopingreglerne. Vær opmærksom på, at undlader du at medvirke, hvis du er indkaldt til dopingkontrol, er det en overtrædelse af antidopingreglerne.

 

Ved svar på en positiv dopingprøve, undersøger Anti Doping Danmark, om det positive analysesvar skyldes tilladt medicinsk brug af lægemidler eller metoder. Anti Doping Danmark orienterer om kravene til dokumentation for, at en behandling kan godkendes. Den foreliggende dokumentation for den medicinske behandling bliver vurderet af Anti Doping Danmarks videnskabelige konsulent og Anti Doping Danmarks jurist. Er dokumentationen i orden, gør Anti Doping Danmark ikke yderligere. 

 

Dokumentation skal først fremvises efter den positive prøve, men det er vigtigt at angive medicin, man benytter i forbindelse med dopingkontrollen.

 

Hvis der ikke foreligger godkendt dokumentation for den medicinske behandling, eller dokumentation ikke er fremsendt, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag mod fitnessudøveren og giver besked til fitnessudøveren og dennes fitnesscenter/fitnesscenterkæde.

 

Hvis udøver i forbindelse med indkaldelse eller afgivelse af prøve undlader at medvirke ved dopingkontrol, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag. Det samme gælder i forbindelse med adfærd, der undergraver dopingkontrolproceduren.

 

Fitnessudøvere, der har haft en positiv dopingprøve (A-prøven), bliver informeret om muligheden for at få analyseret sin B-prøve. Prisen for analyse af B-prøven er 3.500 kr., som fitnessudøveren skal betale. Analysen iværksættes først, når Anti Doping Danmark har modtaget betalingen. Viser B-prøven sig at være negativ, tilbagebetaler Anti Doping Danmark fitnessudøveren de 3.500 kr. for analysen, og dopingsagen hæves.

 

Før afgørelsen har udøveren mulighed for at bliver hørt. Dette sker skriftligt. Dopingsager i henhold til samarbejdsaftaler mellem Anti Doping Danmark og kommercielle fitnesscentre sanktioneres med op til to års udelukkelse fra træning og op til fire år fra konkurrenceaktiviteter under 'De nationale antidopingregler' – ved flergangsforseelser kan man udelukkes for bestandig. Efter afgørelsen har udøveren og Anti Doping Danmark mulighed for at appellere afgørelsen til Motionsdopingnævnet, som herefter vurderer sagen igen.

Stop Doping!

Stop Doping!

Har du viden eller mistanke om brug eller distribution af doping, kan du indberette din viden sikkert gennem ADD's indberetningssystem.

 

Gå til indberetning