S6a. Ikke specificerede stimulerende stoffer

Alle stimulerende stoffer inklusive alle optiske isomerer, f.eks. d- og l-, hvor det er relevant er forbudt.

Stimulerende stoffer inkluderer:

a: Ikke specificerede stimulerende stoffer:
Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, benzylpiperazin, bromantan, clobenzorex, cropropamide, crotetamid, fencamin, fenetyllin, fenfluramin, fenproporex, fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)], furfenorex, kokain, lisdexamfetamin, mefenorex, mefentermin, mesocarb, methamfetamin(d-), p-methylamfetamin, modafinil, norfenfluramin, phendimetrazin, phentermin, prenylamin og prolintan.

Et stimulerende stof, der ikke er specifikt listet i ovennævnte sektion, er et specificeret stof.

Dopinggruppen S6 - Stimulerende stoffer - herunder bivirkninger ved misbrug