S6. Stimulerende stoffer

Forbudt i konkurrence

 

Alle forbudte stoffer i denne kategori er specificerede stoffer undtagen stofferne i gruppe S6.A, som er ikke-specificerede stoffer.

 

Misbrugsstoffer i denne sektion: Kokain og metylendioxymetamfetamin (MDMA/”ecstasy”)

 

Alle stimulerende stoffer, herunder alle deres optiske isomerer, såsom d- og l-isomere, hvor det er relevant, er forbudt i konkurrence.

 

Stimulerende stoffer inkluderer:

S6.A. Ikke-specificerede stimulerende stoffer

 • adrafinil
 • amfepramon
 • amfetamin
 • amfetaminil
 • amifenazol
 • benfluorex
 • benzylpiperazin
 • bromantan
 • fendimetrazin
 • fenetyllin
 • fenfluramin
 • fenkamin
 • fenproporex
 • fentermin
 • fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
 • furfenorex
 • klobensorex
 • kokain
 • kropropamid
 • krotetamid
 • lisdexamfetamin
 • mefenorex
 • mefentermin
 • mesokarb
 • metamfetamin (d-)
 • p-metylamfetamin
 • modafinil
 • norfenfluramin
 • prenylamin
 • prolintan

 

Et stimulerende stof, der ikke vises i dette afsnit, er et specificeret stof.

 

 

 

S6.B. Specificerede stimulerende stoffer

Herunder, men ikke begrænset til:

 • 2-phenylpropan-1-amine (ß-methylphenylethyl- amine, BMPEA)
 • 3-metylhexan-2-amin (1,2-dimetylpentylamin)
 • 4-fluoromethylphenidat
 • 4-metylhexan-2-amin (1,3-dimetylamylamin, 1,3-DMAA)
 • 4-metylpentan-2-amin (1,3-dimetylbutylamin)
 • 5-metylhexan-2-amin (1,4-dimethylamylamin, 1,4-dimetylpentylamin, 1,4-DMAA)
 • adrenalin (epinefrin)*
 • bensfetamin
 • dimetamfetamin (dimetylamfetamin)
 • efedrin**
 • epinefrin (adrenalin)*
 • etamivan
 • ethylphenidat
 • etilamfetamin
 • etilefrin
 • famprofazon
 • fenbutrazat
 • fenetylamin og dets derivater
 • fenkamfamin
 • fenmetrazin
 • fenprometamin
 • heptaminol
 • hydrafinil (fluorenol)
 • hydroxyamfetamin (parahydroxyamfetamin)
 • isomethepten
 • katin***
 • katinon og dets analoger (for eksempel mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon)
 • levmetamfetamin
 • meklofenoxat
 • metylefedrin**
 • methylnaphthidat [((±)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat]
 • metylendioxyamfetamin (tenamfetamin)
 • metylendioxymetamfetamin
 • metylphenidat
 • niketamid
 • norfenefrin
 • oxilofrin (metylsynefrin)
 • oktodrin (1,5-dimetylhexylamin)
 • oktopamin
 • pemolin
 • pentetrazol
 • propylhexedrin
 • pseudoefedrin****
 • selegilin
 • sibutramin
 • solriamfetol
 • stryknin
 • tenamfetamin (metylendioxyamfetamin)
 • tuaminoheptan

 

Og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er).

 

Undtagen:

 • Klonidin er ikke forbudt
 • Imidazolderivater til dermatologisk (på huden), nasal (i næsen), oftalmologisk (i øjnene) eller otic (i øret) brug er ikke forbudt (for eksempel saltmonidin, clonazolin, fenoxazolin, indanazolin, nafazolin, oxymetazolin, tetryzolin, tramazolin og xylometazolin)
 • De stimulerende stoffer, der er opført på 2023 Monitoreringslisten*****, er ikke forbudte

 

* Adrenalin (epinefrin) til brug i lokalbedøvelse eller lokal administration (for eksempel i næse eller øjne) er ikke forbudt.

 

** Både efedrin og methylefedrin er forbudt, når urinkoncentrationerne er højere end 10 mikrogram pr. milliliter.

 

***Katin (d-norpseudoephedrin) og dets l-isomer er forbudt, når urinkoncentrationerne er højere end 5 mikrogram pr. milliliter

 

****Pseudoephedrin er forbudt, når urinkoncentrationen er højere end 150 mikrogram pr. milliliter.

 

***** Stimulerende stoffer på Monitoreringslisten 2024: Bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradrol og synefrin.