S6. Stimulerende stoffer

Alle stimulerende stoffer, inklusive alle optiske isomere, f.eks. d- og l-, hvor det er relevant, er forbudte i konkurrence.

Stimulerende stoffer inkluderer:

a: Ikke specificerede stimulerende stoffer:
Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, benzylpiperazin, bromantan, clobenzorex, cropropamide, crotetamid, fencamin, fenetyllin, fenfluramin, fenproporex, fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)], furfenorex, kokain, lisdexamfetamin, mefenorex, mefentermin, mesocarb, methamfetamin(d-), p-methylamfetamin, modafinil, norfenfluramin, phendimetrazin, phentermin, prenylamin og prolintan.

Et stimulerende stof, der ikke er specifikt listet i ovennævnte sektion, er et specificeret stof.

b: Specificerede stimulerende stoffer:
Inklusive, men ikke begrænset til:
1,3-Dimethylbutylamine, 4-Methylhexan-2-amine (methylhexanamin), benzfetamin, cathin**; cathinon og dets analoger, f.eks. mephedron, methedron og α-pyrrolidinovalerophenon, dimethylamfetamin, efedrin***, epinefrin**** (adrenalin), etamivan, etilamfetamin, etilefrin, famprofazon, fenbutrazat, fencamfamin, heptaminol, hydroxyamfetamin (parahydroxyamfe-tamin), isomethepten, levmetamfetamin, meclofenoxate, methylenedioxymetamfetamin, methylefedrin***, methylphenidat, norfenefrin, octopamin, oxilofrin (methylsynefrin), pemolin, pentetrazol, phenethylamin og dets derivater, phenmetrazin, phenpromethamin, propylhexedrin, pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin, stryknin, tenamfetamin (methylenedioxyamfetamin), tuaminoheptan og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt(er).

Undtagen:
Clonidin, imidazolderivater til topisk eller oftalmologisk brug og de stimulerende stoffer inkluderet i 2017 Monitoring Program*.

* Bupropion, koffein, nikotin, phenylefrin, phenylpropanolamin, pipradol og synefrin: Disse stoffer er inkluderet i 2017 Monitoring Program og er ikke at betragte som forbudte stoffer.

** Cathin: Forbudt, hvis koncentrationen i urinen er større end 5 mikrogram pr. milliliter.

*** Efedrin og methylefedrin: Forbudt, når koncentrationen af en af dem er større end 10 mikrogram pr. milliliter.

**** Epinefrin (adrenalin): Ikke forbudt ved lokal brug, f.eks. nasal, oftalmologisk eller co-administration med lokalbedøvende stoffer.

***** Pseudoefedrin: Forbudt, når koncentrationen i urinen er større end 150 mikrogram pr. milliliter.