S6. Stimulerende stoffer

Forbudt i konkurrence.

 

Alle forbudte stoffer i denne kategori er specificerede stoffer undtagen stofferne i gruppe S6.A, som er ikke-specificerede stoffer.

 

Misbrugsstoffer i denne sektion: Kokain og metylendioxymetamfetamin (MDMA/”ecstasy”).

 

Alle stimulerende stoffer, herunder alle deres optiske isomerer, såsom d- og l-isomere, hvor det er relevant, er forbudt i konkurrence.

 

Stimulerende stoffer inkluderer:

A. Ikke-specificerede stimulerende stoffer:

 • adrafinil
 • amfepramon
 • amfetamin
 • amfetaminil
 • amifenazol
 • benfluorex
 • benzylpiperazin
 • bromantan
 • fendimetrazin
 • fenetyllin
 • fenfluramin
 • fenkamin
 • fenproporex
 • fentermin
 • fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
 • furfenorex
 • klobensorex
 • kokain
 • kropropamid
 • krotetamid
 • lisdexamfetamin
 • mefenorex
 • mefentermin
 • mesokarb
 • metamfetamin (d-)
 • p-metylamfetamin
 • modafinil
 • norfenfluramin
 • prenylamin
 • prolintan

Et stimulerende stof, der ikke vises i dette afsnit, er et specificeret stof.

 

B. Specificerede stimulerende stoffer

Herunder, men ikke begrænset til:

 • 3-metylhexan-2-amin (1,2-dimetylpentylamin)
 • 4-flouromethylphenidat
 • 4-metylhexan-2-amin (metylhexanamin, 1,3-dimetylamylamin, dimetylpentylamin, metylhexamin, 1,3-dimetylpentylamin)
 • 4-metylpentan-2-amin (1,3-dimetylbutylamin)
 • 5-metylhexan-2-amin (1,4-dimetylpentylamin)
 • adrenalin (epinefrin)*
 • bensfetamin
 • dimetamfetamin (dimetylamfetamin)
 • efedrin**
 • epinefrin (adrenalin)*
 • etamivan
 • ethylphenidat
 • etilamfetamin
 • etilefrin
 • famprofazon
 • fenbutrazat
 • fenetylamin og dets derivater
 • fenkamfamin
 • fenmetrazin
 • fenprometamin
 • heptaminol
 • hydrafinil (flourenol)
 • hydroxyamfetamin (parahydroxyamfetamin)
 • isomethepten
 • katin***
 • katinon og dets analoger (for eksempel mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon)
 • levmetamfetamin
 • meklofenoxat
 • metylefedrin**
 • metylnaphthidat [((+)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat]
 • metylendioxyamfetamin (tenamfetamin)
 • metylendioxymetamfetamin
 • metylphenidat
 • niketamid
 • norfenefrin
 • oxilofrin (metylsynefrin)
 • oktodrin (1,5-dimetylhexylamin)
 • oktopamin
 • pemolin
 • pentetrazol
 • propylhexedrin
 • pseudoefedrin****
 • selegilin
 • sibutramin
 • stryknin
 • tenamfetamin (metylendioxyamfetamin)
 • tuaminoheptan

Og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er).

 

Undtagen:

 • Klonidin er ikke forbudt
 • Imidazolderivater til dermatologisk (på huden), nasal (i næsen) eller oftalmologisk (i øjnene) brug er ikke forbudt (for eksempel saltmonidin, clonazolin, fenoxazolin, indanazolin, nafazolin, oxymetazolin og xylometazolin)
 • De stimulerende stoffer, der er opført på 2022 Monitoreringslisten*****, er ikke forbudte

* Adrenalin (epinefrin) til brug i lokalbedøvelse eller lokal administration (for eksempel i næse eller øjne) er ikke forbudt.

 

** Både efedrin og methylefedrin er forbudt, når urinkoncentrationerne er højere end 10 mikrogram pr. milliliter.

 

***Katin (d-norpseudoephedrin) og dets l-isotoper er forbudte, når urinkoncentrationerne er højere end 5 mikrogram pr. milliliter

 

****Pseudoephedrin er forbudt, når urinkoncentrationen er højere end 150 mikrogram pr. milliliter.

 

***** Stimulerende stoffer på Monitoreringslisten 2022: Bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradrol og synefrin.