S5. Diuretika og sløringsstoffer

Følgende diuretika og sløringsstoffer er forbudte til enhver tid (i og uden for konkurrence), hvilket andre stoffer med samme kemiske struktur eller samme biologiske effekt(er) også er.

 

De inkluderer, men er ikke begrænset til:
Desmopressin, probenecid, plasma expanders, f.eks. intravenøs administration af albumin, dextran, hydroxyethylstivelse og mannitol.

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, chlortalidon, etacrynsyre, furosemid, indapamid, metolazon, spironolacton, thiazider, f.eks. bendroflumethiazid, chlorothiazid og hydrochlorthiazid, triamteren og vaptaner, f.eks. tolvaptan.

 

Undtagen:

 

Drosperinon, pamabrom og optalmisk brug af kulsyreanhydrase hæmmere (f.eks. dorzolamid og brinzolamid).

 

Lokal administration af felypressin i forbindelse med bedøvelse hos tandlæge.

 

Hvis et diuretika eller sløringsstof konstateres i en idrætsudøvers prøve sammen med et af følgende stoffer, som er underlagt grænseværdier (formoterol, salbutamol, cathin, efedrin, methylefedrin og pseudoefedrin), vil det henholdsvis i konkurrence eller til enhver tid afhængigt af hvilke regler, der gælder for det pågældende stof, blive anset som en overtrædelse uanset mængden af stoffet, med mindre idrætsudøveren har en godkendt medicinsk dispensation (TUE) for dette stof samt for det pågældende diuretika eller sløringsstof.