S4. Hormonelle og metaboliske modulatorer

Følgende hormoner og metaboliske modulatorer er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

 1. Aromatase hæmmere, inklusive, men ikke begrænset til: 2-Androstenol (5a-androst-2-en-17-ol), 2-androstenone (5a-androst-2-en-17-one), 3-androstenol (5a-androst-3-en-17-ol), 3-androstenone (5a-androst-3-en-17-one); 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-triene-3,17-dion (androstatrienedion), androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane), exemestan, formestan, letrozol og testolacton.

 2. Selektive østrogen receptor modulatorer (SERMs), inklusive, men ikke begrænset til: Bazedoxifen, ospemifen, raloxifen, tamoxifen og toremifen.

 3. Andre anti-østrogene stoffer, inklusive, men ikke begrænset til: Clomifen, cyclofenil og fulvestrant.
 4. Stoffer der forhindrer aktivering af activin receptor IIB, inklusive, men ikke begrænset til: Activin A-neutraliserende antistoffer, activin receptor IIB competitors, f.eks. decoy activin receptorer (f.eks. ACE-031), anti-activin receptor IIB antistoffer (f.eks. bimagrumab), myostatinhæmmere såsom stoffer som reducerer eller slukker myostatinekspressionen, myostatin-bindende proteiner (f.eks. follistatin, myostatin propeptid), myostatin-neutraliserende antistoffer (f.eks. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab

 5. Metaboliske modulatorer:
  5.1 Aktivatorer af AMP-aktiveret protein kinase (AMPK), f.eks. AICAR, SR9009 og peroxisome proliferator aktiveret receptor δ (PPARδ) agonister, f.eks. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)

  5.2 Insuliner og insulin-mimetics

  5.3 Meldonium

  5.4 Trimetazidin

Læs mere om antiøstrogener

 

Læs mere om insulin