S4. Hormonelle og metaboliske modulatorer

Forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence).

 

De forbudte stoffer i gruppe S4.1 og S4.2 er specificerede stoffer. Stofferne i kategori S4.3 og S4.4 er ikke-specificerede stoffer.


Følgende hormonelle og metaboliske modulatorer er forbudt:

 

1. Aromatasehæmmere

Inklusive, men ikke begrænset til:

 • 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)
 • 2-androstenon (5 α-androst-2-en-17-one (kendt som «Delta-2»))
 • 3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)
 • 3-androstenon (5α-androst-3-en-17-on)
 • 4-androsten-3,6,17-trion (6-OXO)
 • aminoglutetimid
 • anastrozol
 • androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion)
 • androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistan)
 • exemestan
 • formestan
 • letrozol
 • testolakton

2. Antiøstrogene stoffer [Antiøstrogener og selektive østrogenreceptormodulatorer (Selective Estrogen Receptor Modulators, SERMer)]

Inklusive, men ikke begrænset til:

 • bazedoxifen
 • cyklofenil
 • fulvestrant
 • klomifen
 • ospemifen
 • raloxifen
 • tamoxifen
 • toremifen

3. Stoffer som forhindrer aktivering af aktivinreceptor II

Inklusive, men ikke begrænset til:

 • aktivin A-neutraliserende antistoffer
 • aktivinreseptor IIB-konkurrenter, for eksempel decoy activin receptorer herunder ACE-031
 • anti-aktivinreceptor IIB-antistoffer (for eksempel bimagrumab)
 • myostatinhæmmere;
  • myostainbindende proteiner (for eksempel follistatin, myostatin propeptid)
  • myostatinneutraliserende antistoffer (for eksempel domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)
  • stoffer som reducerer eller forhindrer nydannelse af myostatin

4. Metaboliske modulatorer:

 

4.1 Stoffer der aktiverer AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK), for eksempel:

 • AICAR
 • SR9009
 • peroxisom-proliferator-aktiveret receptordelta (PPARδ)-agonister, såsom 2-(2-methyl-4-((4- methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)tiazol-5- yl)methyltio)phenoxy)acetic acid (GW1516,
  GW501516)

4.2 Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger) og insulin-mimetika

 

4.3 Meldonium

 

4.4 Trimetazidin

 

Læs mere om antiøstrogener

 

Læs mere om insulin