S3. Beta-2-agonister

Forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

 

Alle forbudte stoffer i denne kategori er specificerede stoffer.

 

Alle selektive og ikke-selektive beta-2-agonister, inklusive alle optiske isomere, er forbudt. Dette er inklusive, men ikke begrænset til:

 • aformoterol
 • fenoterol
 • formoterol
 • higenamin
 • indakaterol
 • levosalbutamol
 • olodaterol
 • prokaterol
 • reproterol
 • salbutamol
 • salmeterol
 • terbutalin
 • tretoquinol (trimetoquinol)
 • tulobuterol
 • vilanterol

 

Bortset fra:

 • Inhaleret salbutamol (maksimum 1.600 mikrogram over 24 timer opdelt i mindre doser, dog maksimum 600 mikrogram over 8 timer beregnet fra første dosis)
 • Inhaleret formoterol (maximum 54 mikrogram over 24 timer)
 • Inhaleret salmeterol (maximum 200 mikrogram over 24 timer)
 • Inhaleret vilanterol (maksimalt 25 mikrogram over 24 timer)

 

En koncentration på over 1.000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) salbutamol i urinen eller på over 40 nanogram pr. milliliter (ng/ml) formoterol i urinen betragtes ikke som terapeutisk anvendelse af lægemidlet. Dette betragtes som en ’Adverse Analytical Finding (”positivt analytisk fund"), medmindre udøveren kan påvise, at det unormale resultat var en konsekvens af den terapeutisk inhalerede dosis op til de godkendte maksimumværdier, der er angivet ovenfor, ved at gennemføre en kontrolleret farmakokinetisk undersøgelse.

 

Læs mere om astmamedicin