S3. Beta-2-agonister

Alle selektive og ikke-selektive beta-2-agonister, inklusive alle optiske isomere, er forbudte til enhver tid (i og uden for konkurrence), inklusive, men ikke begrænset til:

 

Fenoterol, formoterol, higenamine, indacaterol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin, tulobuterol, tretoquinol (trimetoquinol) og vilanterol.

 

Bortset fra:

  • Inhaleret salbutamol (maksimum 1.600 mikrogram over 24 timer opdelt i mindre doser, dog maksimum 800 mikrogram over 12 timer beregnet fra første dosis)
  • Inhaleret formoterol (maximum indgivet dosis 54 mikrogram over 24 timer)
  • Inhaleret salmeterol (maximum 200 mikrogram over 24 timer)

Tilstedeværelsen i urinen af salbutamol >1.000 ng/ml eller formoterol >40 ng/ml er ikke foreneligt med terapeutisk brug af stoffet og vil blive betragtet som et forbudt analytisk fund, med mindre idrætsudøveren kan bevise – gennem et kontrolleret farmakokinetisk studie/undersøgelse – at det unormale fund var en konsekvens af en inhaleret terapeutisk dosis op til det det maksimalt tilladte defineret i ovenstående.

 

Læs mere om astmamedicin