S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer, relaterede stoffer og mimetics

Følgende stoffer og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt(er) er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

 

1. Erytropoietiner og stoffer med indflydelse på erytropoiesen, inklusive, men ikke begrænset til:

 

1.1 Erytropoietin-receptor agonister, f.eks. darbepoietin (dEPO), erytropoietiner (EPO), EPO-baserede konstruktioner (EPO-Fc, methoxy polyethylen glycol-epoietin beta (CERA)), EPO-mimetic konstruktioner (f.eks. CNTO-530, peginesatide).

 

1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) aktiverende stoffer, f.eks. kobolt, daprodustat (GSK1278863), molidustat (BAY 85-3934), roxadustat (FG4592), vadadustat (AKB-6548) og xenon.

 

1.3 GATA-hæmmere, f.eks. K-11706.

 

1.4 TGF-beta (TGF-β) signalhæmmere, f.eks. Luspatercept og Sotatercept.

 

1.5 Innate repair receptor agonister, f.eks. asialo EPO og carbamyleret EPO (CEPO)

 

2. Peptidhormoner og deres ’releasing factors’

 

2.1 Choriongonadotropiner (CG) og Luteiniserende Hormon (LH) og deres ’releasing factors’ i mænd, f.eks. buserelin, desmorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin og triptorelin.

 

2.2 Kortikotropiner og deres ’releasing factors’, f.eks. corticorelin.

 

2.3 Væksthormon (GH), dets fragmenter og ’releasing factors’, inklusive, men ikke begrænset til væksthormonfragmenter, f.eks. AOD-9604 og hGH 176-191, væksthormonfrigivende hormon (GHRH) og dets analoger, f.eks. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin og tesamorelin, væksthormon secretagogue’er (GHS), f.eks. lenomorelin (ghrelin) og dets mimetics, f.eks. anamorelin, ipamorelin, macimorelin og tabimorelin, væksthormonfrigivende peptider (GHRPs), f.eks. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 og examorelin (hexarelin).

 

3. Vækstfaktorer og vækstfaktormodulatorer, inklusive, men ikke begrænset til fibroblast vækstfaktorer (FGFs), hepatocyt vækstfaktor (HGF), insulinlignende vækstfaktor 1 (IGF-1) og dets analoger, mekano vækstfaktorer (MGFs), pladederiveret vækstfaktor (PDGF), Thymosin-β4 og dets derivater, f.eks. TB-500 og vaskulær endotel vækstfaktor (VEGF) og andre vækstfaktorer eller vækstfaktormodulatorer, der påvirker muskel, sene eller ledbånds proteinsyntese/nedbrydning, vaskularisering, energiforbrug, regenerativ kapacitet eller fibertypeskift.

 

Læs mere om erytropoietin (EPO)

 

Læs mere om choriongonadotropiner (hCG)

 

Læs mere om væksthormon

 

Læs mere om væksthormonfrigivende faktorer