S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer, relaterede stoffer og mimetics

Forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

 

Alle forbudte stoffer i denne kategori er ikke specificerede stoffer.

 

Følgende stoffer og andre stoffer med en lignende kemisk struktur eller lignende biologiske virkninger er forbudte:

 

1. Erytropoietiner (EPO) og stoffer, der påvirker erytropoiesen, herunder, men ikke begrænset til:

 

1.1 Erytropoietin-receptoragonister, for eksempel:

 • darbepoetiner (dEPO)
 • erytropoietiner (EPO)
 • EPO-baserede molekyler (for eksempel EPO-Fc, metoxypolyetylenglykol-epoetin beta (Continous erythropoietin receptor activator, CERA))
 • EPO-lignende stoffer og molekyler bygget på disse (for eksempel CNTO-530 og peginesatid)

1.2 Hypoksi-inducerbar faktor (HIF)-aktivatorer, for eksempel:

 • daprodustat (GSK1278863)
 • IOX2
 • kobolt
 • molidustat (BAY 85-3934)
 • roxadustat (FG-4592)
 • vadadustat (AKB-6548)
 • xenon

1.3 GATA-hæmmere, for eksempel:

 • K-11706

1.4 Transforming Growth Factor-beta (TGF-β) signalhæmmere, for eksempel:

 • luspatercept
 • sotatercept

1.5 Medfødt reperationsreceptoragonister (Innate repair receptor agonists), for eksempel:

 • asialo EPO
 • karbamyleret EPO (CEPO)

2. Peptidhormoner og deres frigørende faktorer

 

2.1 Choriongonadotropiner (CG) og luteiniserende hormon (LH) samt deres frigivende faktorer hos mænd (for eksempel buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin og triptorelin)

 

2.2 Kortikotropiner og deres frigivende faktorer (for eksempel corticorelin)

 

2.3 Væksthormon (GH), dens fragmenter og frigivende faktorer, herunder, men ikke begrænset til:

 • væksthormonfragmenter, for eksempel AOD-9604 og hGH 176-191
 • væksthormonfrigivende hormon (væksthormon releasing hormone (GHRH)) og dets analoger (for eksempel CJC-1293, CJC-1295, sermorelin og tesamorelin)
 • væksthormonsekretagoger (growth hormone secretagogues (GHS)) – for eksempel lenomorelin (ghrelin) og dets mimetika, for eksempel anamorelin, ipamorelin, macimorelin og tabimorelin
 • væksthormonfrigivende peptider (GHRPs)), for eksempel alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2(pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4. GHRP-5, GHRP-6 og examorelin (hexarelin)

 

3. Vækstfaktorer og vækstfaktormodulatorer, herunder, men ikke begrænset til:

 • fibroblastvækstfaktorer (FGFer)
 • hepatocyttvækstfaktor (HGF)
 • insulinlignende vækstfaktor-1 (IGF-1) og dens analoger
 • mekanovækstfaktorer (MGFer)
 • pladederiveret vækstfaktor (PDGF)
 • thymosin-β4 og dets derivater, for eksempel TB-500
 • vaskulær endotelvækstfaktor (VEGF)

Og enhver anden vækstfaktor eller vækstfaktormodulator, der påvirker proteinsyntese eller -nedbrydning af muskel, sene eller ledbånd, energiforbrug, regenerativ kapacitet (gendannende kapacitet), eller som kan påvirke overgang ("switching") fra en muskelfibertype til en anden.

 

Læs mere om erytropoietin (EPO)

 

Læs mere om choriongonadotropiner (hCG)

 

Læs mere om væksthormon

 

Læs mere om væksthormonfrigivende faktorer