S0. Ikke godkendte stoffer

Ethvert farmakologisk stof, som ikke er nævnt i nogen af de øvrige grupper på Dopinglisten, og som ikke er godkendt af nogen lægemiddelmyndigheder til humant brug (f.eks. medicin under udvikling i prækliniske eller kliniske forsøg eller stoppede forsøg, designerstoffer og stoffer kun godkendt til veterinær brug), er altid forbudt.

 

Dette gælder til enhver tid (i og uden for konkurrence).