S0. Ikke godkendte stoffer

Forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

 

Alle forbudte stoffer i denne kategori er specificerede stoffer.

 

Denne gruppe omfatter stoffer, der ikke er inkluderet i nogen af de andre kategorier på Dopinglisten, og som ikke er godkendt af lægemiddelmyndighederne i noget land til markedsføring og salg til terapeutisk brug hos mennesker. Dette omfatter stoffer, der er i en forsøgsfase (præklinisk eller klinisk) som led i udviklingen af nye lægemidler, og kan også omfatte stoffer, hvor sådanne forsøg afbrydes af forskellige årsager. Desuden favner denne kategori designer-stoffer (specielt designet til dopingformål for at undgå sporing) og lægemidler, der kun er godkendt til veterinær medicinsk brug.