M3. Gen- og celledoping

Forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

 

Alle forbudte metoder i denne kategori er ikke-specificerede metoder.

 

Følgende er forbudt, når det har potentiale til at være præstationsfremmende i idræt: 

 

M3.1 Brugen af nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger, der kan ændre genomsekvenser og/eller reguleringen af gen-ekspressionen uafhængigt af mekanismen. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til teknologier inden for gen-redigering, gen-dæmpning og gen-overførsel.

M3.2 Administration af normale eller gen-modificerede celler. 

 

Læs mere om gen- og celledoping