M3. Gen- og celledoping

Følgende – med potentialet til at forøge præstationsevnen – er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

  1. Brugen af nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger, der kan ændre genomsekvenser og/eller reguleringen af gen-ekspressionen uafhængigt af mekanismen. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til teknologier indenfor gen-redigering, gen-dæmpning og gen-overførsel.

  2. Administration af normale eller gen-modificerede celler.

Læs mere om gen-doping