M2. Kemisk og fysisk manipulation

Forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

 

Alle forbudte metoder i denne kategori er ikke-specificerede metoder undtagen metoder i M2.2, som er specificerede metoder.

 

Følgende er forbudt:

M2.1 Manipulation eller forsøg på manipulation med det formål at ændre integriteten og gyldigheden af prøver indsamlet ved en dopingkontrol. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til udskiftning af prøve og/eller ændring af prøve for eksempel ved tilsætning af proteaser til prøve.

M2.2. Intravenøs infusion og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml over 12 timer er forbudt med undtagelse af tilladt modtaget behandling på et hospital, ved kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.