M1. Manipulation af blod og blodkomponenter

Følgende er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

 

1. Administration eller genindførsel af enhver mængde af autologt, allogenisk (homologt) eller heterologt blod eller røde blodcelleprodukter af enhver oprindelse i kredsløbet.

 

2. Kunstig forøgelse af optagelsen af ilt, transport eller levering af ilt, inklusive, men ikke begrænset til:

 

Perfluorokemikalier, efaproxiral (RSR13) og modificerede hæmoglobinprodukter, f.eks. hæmoglobinbaseret bloderstatninger, mikroindkapslede hæmoglobinprodukter, bortset fra inhaleret supplerende ilt.

 

3. Enhver form for intravaskulær manipulation af blodet eller blodkomponenter med fysiske eller kemiske metoder eller midler.

 

Læs mere om bloddoping