Dopinglisten

Dopinglisten er WADA’s oversigt over de forbudte stoffer og metoder, der er gældende for alle aktive idrætsudøvere, som er omfattet af De nationale antidopingregler og Dopingreglement for motionsidræt.

WADA’s liste over forbudte stoffer og metoder, Dopinglisten, revideres årligt. En ny liste træder i kraft ved årsskiftet og er gældende for alle aktive i henhold til De nationale antidopingregler og Dopingreglement for motionsidræt.

 

Læs den samlede Dopingliste 2020 (dansk)

 

Læs den samlede Dopingliste 2020 på WADA's hjemmeside (engelsk)

 

Listen er inddelt i tre kategorier:

 • Stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)
 • Stoffer og metoder forbudt i konkurrence
 • Stoffer forbudt i visse sportsgrene

Stofgrupperne S0, S3, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6b, S7, S8, S9 og P1 betegnes som ‘specificerede stoffer’.

 

Stofgrupperne S1, S2, S4.4, S4.5 og S6.a samt metoderne M1, M2 og M3 betegnes som ’uspecificerede stoffer’.

Stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

Forbudte stoffer

S0. Ikke godkendte stoffer

Ethvert farmakologisk stof, som ikke er nævnt i nogen af de øvrige grupper på Dopinglisten, og som ikke er godkendt af nogen lægemiddelmyndigheder til humant brug (f.eks. medicin under udvikling i prækliniske eller kliniske forsøg eller stoppede forsøg, designerstoffer og stoffer kun godkendt til veterinær brug), er altid forbudt.

 

Dette gælder til enhver tid (i og uden for konkurrence).

 

Hent denne tekst som link

S1. Anabole stoffer

Anabole stoffer er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)

 

1. Anabole androgene steroider (AAS)

når administreret eksogent, inklusive, men ikke begrænset til:

 

1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol), 1-androstenedion (5α-androst-1-ene-3,17-dion), 1-androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one), 1-epiandrosterone (3β-hydroxy-5a-androst-1-ene-17-one), 1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one), 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol), 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one), 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione), 7α-hydroxy-DHEA;7β-hydroxy-DHEA;7-keto-DHEA, 19-norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol), 19-norandrostenedion (estr-4-ene-3,17-dion), androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one), androstenediol (androst-5-ene-3β, 17β-diol), androstenedion (androst-4-ene-3,17-dion), bolasteron, boldenon, boldion (and-rosta-1,4-diene-3,17-dion), calusteron, clostebol, danazol ([1,2]oxazolo[4’, 5’:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol), dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one), desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol og 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol), drostanolon, epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one), epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one), epitestosterone, ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α -ol), fluoxymesteron, formebolon, furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol), gestrinon, 4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one), mestanolon, mesterolon, metenolon, methandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one), methandriol, methasteron (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one), methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one), methylclostebol, methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one), methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one), methyltestosteron, metribolon (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one), miboleron, nandrolon (19-nortestosteron), norboleton, norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one), norethandrolon, oxabolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymetholon, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one), prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstan), quinbolon, stanozolol, stenbolon, testosteron, tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one), trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one) og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er).

 

2. Andre anabole stoffer

Inklusive, men ikke begrænset til:

                         

Clenbuterol, selektive androgen receptor modulatorer [SARMs, f.eks. andarin, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarin) og RAD140], tibolon, zeranol og zilpaterol.

 

Læs mere om anabole androgene steroider

 

Læs mere om clenbuterol

 

Hent link til ovenstående tekst

S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer, relaterede stoffer og mimetics

Følgende stoffer og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt(er) er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

1. Erytropoietiner og stoffer med indflydelse på erytropoiesen, inklusive, men ikke begrænset til:

 • Erytropoietin-receptor agonister, f.eks. darbepoietin (dEPO), erytropoietiner (EPO), EPO-baserede konstruktioner (EPO-Fc, methoxy polyethylen glycol-epoietin beta (CERA)), EPO-mimetic konstruktioner (f.eks. CNTO-530, peginesatide).
 • Hypoxia-inducible factor (HIF) aktiverende stoffer, f.eks. kobolt, daprodustat (GSK1278863), molidustat (BAY 85-3934), roxadustat (FG4592), vadadustat (AKB-6548) og xenon.
 • GATA-hæmmere, f.eks. K-11706.
 • TGF-beta (TGF-β) signalhæmmere, f.eks. Luspatercept og Sotatercept.
 • Innate repair receptor agonister, f.eks. asialo EPO og carbamyleret EPO (CEPO)

2. Peptidhormoner og deres ’releasing factors’

 • Choriongonadotropiner (CG) og Luteiniserende Hormon (LH) og deres ’releasing factors’ i mænd, f.eks. buserelin, desmorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin og triptorelin.
 • Kortikotropiner og deres ’releasing factors’, f.eks. corticorelin.
 • Væksthormon (GH), dets fragmenter og ’releasing factors’, inklusive, men ikke begrænset til væksthormonfragmenter, f.eks. AOD-9604 og hGH 176-191, væksthormonfrigivende hormon (GHRH) og dets analoger, f.eks. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin og tesamorelin, væksthormon secretagogue’er (GHS), f.eks. lenomorelin (ghrelin) og dets mimetics, f.eks. anamorelin, ipamorelin, macimorelin og tabimorelin, væksthormonfrigivende peptider (GHRPs), f.eks. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 og examorelin (hexarelin).

 

 1. Vækstfaktorer og vækstfaktormodulatorer, inklusive, men ikke begrænset til fibroblast vækstfaktorer (FGFs), hepatocyt vækstfaktor (HGF), insulinlignende vækstfaktor 1 (IGF-1) og dets analoger, mekano vækstfaktorer (MGFs), pladederiveret vækstfaktor (PDGF), Thymosin-β4 og dets derivater, f.eks. TB-500 og vaskulær endotel vækstfaktor (VEGF) og andre vækstfaktorer eller vækstfaktormodulatorer, der påvirker muskel, sene eller ledbånds proteinsyntese/nedbrydning, vaskularisering, energiforbrug, regenerativ kapacitet eller fibertypeskift.

 

Læs mere om erytropoietin (EPO)

 

Læs mere om choriongonadotropiner (hCG)

 

Læs mere om væksthormon

 

Læs mere om væksthormonfrigivende faktorer

 

Hent link til ovenstående tekst

S3. Beta-2-agonister

Alle selektive og ikke-selektive beta-2-agonister, inklusive alle optiske isomere, er forbudte til enhver tid (i og uden for konkurrence), inklusive, men ikke begrænset til:

 

Fenoterol, formoterol, higenamine, indacaterol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin, tulobuterol, tretoquinol (trimetoquinol) og vilanterol.

 

Bortset fra:

 • Inhaleret salbutamol (maksimum 1.600 mikrogram over 24 timer opdelt i mindre doser, dog maksimum 800 mikrogram over 12 timer beregnet fra første dosis)
 • Inhaleret formoterol (maximum indgivet dosis 54 mikrogram over 24 timer)
 • Inhaleret salmeterol (maximum 200 mikrogram over 24 timer)

Tilstedeværelsen i urinen af salbutamol >1.000 ng/ml eller formoterol >40 ng/ml er ikke foreneligt med terapeutisk brug af stoffet og vil blive betragtet som et forbudt analytisk fund, med mindre idrætsudøveren kan bevise – gennem et kontrolleret farmakokinetisk studie/undersøgelse – at det unormale fund var en konsekvens af en inhaleret terapeutisk dosis op til det det maksimalt tilladte defineret i ovenstående.

 

Læs mere om astmamedicin

 

Hent link til ovenstående tekst

S4. Hormonelle og metaboliste modulatorer

Følgende hormoner og metaboliske modulatorer er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

 1. Aromatase hæmmere, inklusive, men ikke begrænset til: 2-Androstenol (5a-androst-2-en-17-ol), 2-androstenone (5a-androst-2-en-17-one), 3-androstenol (5a-androst-3-en-17-ol), 3-androstenone (5a-androst-3-en-17-one); 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-triene-3,17-dion (androstatrienedion), androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane), exemestan, formestan, letrozol og testolacton.

 2. Selektive østrogen receptor modulatorer (SERMs), inklusive, men ikke begrænset til: Bazedoxifen, ospemifen, raloxifen, tamoxifen og toremifen.

 3. Andre anti-østrogene stoffer, inklusive, men ikke begrænset til: Clomifen, cyclofenil og fulvestrant.

 4. Stoffer der forhindrer aktivering af activin receptor IIB, inklusive, men ikke begrænset til: Activin A-neutraliserende antistoffer, activin receptor IIB competitors, f.eks. decoy activin receptorer (f.eks. ACE-031), anti-activin receptor IIB antistoffer (f.eks. bimagrumab), myostatinhæmmere såsom stoffer som reducerer eller slukker myostatinekspressionen, myostatin-bindende proteiner (f.eks. follistatin, myostatin propeptid), myostatin-neutraliserende antistoffer (f.eks. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab
 5. Metaboliske modulatorer:
  5.1 Aktivatorer af AMP-aktiveret protein kinase (AMPK), f.eks. AICAR, SR9009 og peroxisome proliferator aktiveret receptor δ (PPARδ) agonister, f.eks. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)
  5.2 Insuliner og insulin-mimetics
  5.3 Meldonium
  5.4 Trimetazidin

Læs mere om antiøstrogener

 

Læs mere om insulin

 

Hent link til ovenstående tekst

S5. Diuretika og sløringsstoffer

Følgende diuretika og sløringsstoffer er forbudte til enhver tid (i og uden for konkurrence), hvilket andre stoffer med samme kemiske struktur eller samme biologiske effekt(er) også er.

 

De inkluderer, men er ikke begrænset til:

Desmopressin, probenecid, plasma expanders, f.eks. intravenøs administration af albumin, dextran, hydroxyethylstivelse og mannitol.

 

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, chlortalidon, etacrynsyre, furosemid, indapamid, metolazon, spironolacton, thiazider, f.eks. bendroflumethiazid, chlorothiazid og hydrochlorthiazid, triamteren og vaptaner, f.eks. tolvaptan.

 

Undtagen:

 • Drosperinon, pamabrom og optalmisk brug af kulsyreanhydrase hæmmere (f.eks. dorzolamid og brinzolamid).
 • Lokal administration af felypressin i forbindelse med bedøvelse hos tandlæge.

Hvis et diuretika eller sløringsstof konstateres i en idrætsudøvers prøve sammen med et af følgende stoffer, som er underlagt grænseværdier (formoterol, salbutamol, cathin, efedrin, methylefedrin og pseudoefedrin), vil det henholdsvis i konkurrence eller til enhver tid afhængigt af hvilke regler, der gælder for det pågældende stof, blive anset som en overtrædelse uanset mængden af stoffet, med mindre idrætsudøveren har en godkendt medicinsk dispensation (TUE) for dette stof samt for det pågældende diuretika eller sløringsstof.

 

Hent link til ovenstående tekst

Forbudte metoder

M1. Manipulation af blod og blodkomponenter

Følgende er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

 1. Administration eller genindførsel af enhver mængde af autologt, allogenisk (homologt) eller heterologt blod eller røde blodcelleprodukter af enhver oprindelse i kredsløbet.

 2. Kunstig forøgelse af optagelsen af ilt, transport eller levering af ilt, inklusive, men ikke begrænset til: Perfluorokemikalier, efaproxiral (RSR13) og modificerede hæmoglobinprodukter, f.eks. hæmoglobinbaseret bloderstatninger, mikroindkapslede hæmoglobinprodukter, bortset fra inhaleret supplerende ilt.

 3. Enhver form for intravaskulær manipulation af blodet eller blodkomponenter med fysiske eller kemiske metoder eller midler.

Læs mere om bloddoping

 

Hent link til ovenstående tekst

M2. Kemisk og fysisk manipulation

Følgende er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

 1. Manipulation eller forsøg på manipulation med det formål at ændre integriteten og gyldigheden af prøver indsamlet ved en dopingkontrol. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til udskiftning af prøve og/eller ændring af prøve f.eks. ved tilsætning af proteaser til prøve.

 2. Intravenøs infusion og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling på et hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Hent link til ovenstående tekst

M3. Gen- og celledoping

Følgende – med potentialet til at forøge præstationsevnen – er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence):

 1. Brugen af nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger, der kan ændre genomsekvenser og/eller reguleringen af gen-ekspressionen uafhængigt af mekanismen. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til teknologier indenfor gen-redigering, gen-dæmpning og gen-overførsel.

 2. Administration af normale eller gen-modificerede celler.

Læs mere om gen-doping

 

Hent link til ovenstående tekst

Stoffer forbudt i konkurrence

Foruden kategorierne S0 til S5 og M1 til M3 defineret ovenfor er følgende kategorier forbudt i konkurrence.

S6. Stimulerende stoffer

Alle stimulerende stoffer, inklusive alle optiske isomere, f.eks. d- og l-, hvor det er relevant, er forbudte i konkurrence.

 

Stimulerende stoffer inkluderer:

 

a: Ikke specificerede stimulerende stoffer:

Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, benzylpiperazin, bromantan, clobenzorex, cropropamide, crotetamid, fencamin, fenetyllin, fenfluramin, fenproporex, fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)], furfenorex, kokain, lisdexamfetamin, mefenorex, mefentermin, mesocarb, methamfetamin(d-), p-methylamfetamin, modafinil, norfenfluramin, phendimetrazin, phentermin, prenylamin og prolintan.

 

Et stimulerende stof, der ikke er specifikt listet i ovennævnte sektion, er et specificeret stof.

 

b: Specificerede stimulerende stoffer.

Inklusive, men ikke begrænset til:

3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine), 4-methylhexan-2-amine (methylhexanamin), 4-methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine), 5-methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine), benzfetamin, cathin**; cathinon og dets analoger, f.eks. mephedron, methedron og α-pyrrolidinovalerophenon, dimetamfetamin (dimethylamfetamin), efedrin***, epinefrin**** (adrenalin), etamivan, etilamfetamin, etilefrin, famprofazon, fenbutrazat, fencamfamin, heptaminol, hydroxyamfetamin (parahydroxyamfe-tamin), isomethepten, levmetamfetamin, meclofenoxate, methylenedioxymetamfetamin, methylefedrin***, methylphenidat, nikethamid, norfenefrin, octodrin (1,5-dimethylhexylamin), octopamin, oxilofrin (methylsynefrin), pemolin, pentetrazol, phenethylamin og dets derivater, phenmetrazin, phenpromethamin, propylhexedrin, pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin, stryknin, tenamfetamin (methylenedioxyamfetamin), tuaminoheptan og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt(er).

 

Undtagen:

Clonidin, imidazolderivater til dermatologisk, nasal eller oftalmologisk brug og de stimulerende stoffer inkluderet i 2020 Monitoring Program*.

 

* Bupropion, koffein, nikotin, phenylefrin, phenylpropanolamin, pipradol og synefrin: Disse stoffer er inkluderet i 2020 Monitoring Program og er ikke at betragte som forbudte stoffer.

** Cathin: Forbudt, hvis koncentrationen i urinen er større end 5 mikrogram pr. milliliter.

*** Efedrin og methylefedrin: Forbudt, når koncentrationen af en af dem er større end 10 mikrogram pr. milliliter.

**** Epinefrin (adrenalin): Ikke forbudt ved lokal brug, f.eks. nasal, oftalmologisk eller co-administration med lokalbedøvende stoffer.

***** Pseudoefedrin: Forbudt, når koncentrationen i urinen er større end 150 mikrogram pr. milliliter.

 

Hent link til ovenstående tekst

S7. Narkotika

Følgende stoffer inklusiv alle optiske isomerer, f.eks. d- og l- hvis relevant er forbudt i konkurrence:

Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin (heroin), fentanyl og dets derivater, hydromorphon, methadon, morfin nicomorfin, oxycodon, oxymorphon, pentazocin og pethidin.

 

Læs mere om narkotika

 

Hent link til ovenstående tekst

S8. Cannabinoider

Alle naturlige og syntetiske cannabinoider er forbudt i konkurrence:

 • eks. i cannabis (hash og marihuana) og cannibisprodukter
 • Naturligt og syntetisk tetrahydrocannabinoler (THCs) .
 • Syntetiske cannabinoider, som har en lignende effekt som THC

Undtagen:

Cannabidiol

 

Læs mere om cannabinoider

 

Hent link til ovenstående tekst

S9. Glukokortikoider

Alle glukokortikoider er forbudt i konkurrence, hvis de indtages oralt, intravenøst, intramuskulært eller rektalt, inklusive, men ikke begrænset til:

 

betamethason, budesonid, kortison, deflazacort, dexamethason, fluticason, hydrokortison, methylprednisolon, prednisolon, prednison og triamcinolon.

 

Læs mere om brug af glukokortikoider

 

Hent link til ovenstående tekst

Stoffer forbudt i visse idrætsgrene

P1. Beta-blokkere

Beta-blokkere er forbudt i visse idrætsgrene. I nogle idrætsgrene er beta-blokkere forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence), men det i andre alene er forbudt i konkurrence.

 

Beta-blokkere er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence) i følgende idrætter:

 • Bueskydning (WA)
 • Skydning (ISSF, IPC)

Beta-blokkere er forbudt i konkurrence i følgende idrætter:        

 • Automobilsport (FIA)
 • Billard (alle discipliner) (WCBS)
 • Dart (WDF)
 • Golf (IGF)
 • Ski/Snowboarding (FIS) i skihop, free style aerials/halfpipe og snowboard halfpipe/big air
 • Undervandssport (CMAS) i fridykning med konstantvægt med og uden finner, dynamisk fridykning med og uden finner, free immersion-dykning, Jump Blue-dykning, undervandsjagt, statisk dykning, målskydning og variabelvægt-dykning.

Beta-blokkere omfatter, men er ikke begrænset til:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol og timolol.

 

Læs mere om beta-blokkere

 

Hent link til ovenstående tekst

WADA's monitoreringsprogram

WADA overvåger løbende en række stoffer, som har ekstra opmærksomhed med henblik på at gennemskue eventuelle mønstre på misbrug af stofferne. Stoffer i monitoreringsprogrammet er ikke forbudte i henhold til WADA's dopingliste.

 

Læs mere om WADA's monitoreringsprogram på WADA's hjemmeside

Medlem af fitnesscenter

Medlemmer af kommercielle fitnesscentre skal alene forholde sig til de stoffer, der er forbudt i henhold til Lov om forbud mod visse dopingmidler.

Støttepersonale

Alle udøvere, støttepersonale, behandlende læger samt andre, der er i kontakt med udøvere, bør sætte sig ind i den til enhver tid gældende dopingliste for at undgå, at udøvere uforvarende får en dopingsag.