Dopingkontrol med urinprøve

Anti Doping Danmark gennemfører dopingkontrol med urinprøve i både konkurrenceidrætten og motions- og fitnesscentre. Kontrolproceduren er den samme i begge sammenhænge.

Formålet med dopingkontrol med urinprøve er at identificere, om udøveren har taget forbudte dopingstoffer.

Dopingkontrol med urinprøve bliver gennemført med ADD’s uddannede dopingkontrollanter eller fitnesskonsulenter.

Proceduren i forbindelse med dopingkontrollen er som følger:

1. Indkaldelse af udøver
Dopingkontrollanten/fitnesskonsulenten henvender sig til dig og identificerer sig selv. For at kontrollanten/konsulenten kan være sikker på din identitet, vil du blive bedt om at fremvise billedlegitimation (f.eks. kørekort).

Herefter informerer kontrollanten/konsulenten dig om dine rettigheder og pligter og beder dig om at underskriver indkaldelsen til dopingkontrol. I meget sjældne tilfælde vil indkaldelsen foregå pr. telefon.

2. Udøvers rettigheder og pligter
Når du er indkaldt til dopingkontrol, har du pligt til at afgive urinprøve. Hvis du undlader at medvirke eller på anden måde forsøger at undgå kontrollen, betragtes det som en overtrædelse af antidopingreglerne, og dette medfører en dopingsag.

Har du spørgsmål til kontrollen, har du ret til at få information om, hvad kontrollen indebærer.

Du har pligt til at lade kontrollanten/fitnesskonsulenten eller en chaperone/eskorte overvåge dig fra du er indkaldt til dopingkontrol, indtil du kan afgive din dopingprøve. Før du afgiver selve dopingprøven, kan kontrollanten/konsulenten afgøre, om du har mulighed for at medvirke i f.eks. sejrsceremoni, medieinterview eller lignende. Men du må ikke gå på toilettet, inden du aflægger dopingprøven, da prøven skal bestå af den første urin, der forlader din krop, efter du er indkaldt.

Du har ret til at medbringe en ledsager med ved kontrollen. Ledsager må dog ikke være med under selve prøveafgivelsen. Er du under 18 år gammel har du også mulighed for at medbringe din ledsager under selve prøveafgivelsen.

Læs oversigt over udøvers rettigheder og pligter 

3. Valg af forseglet urinprøvebæger
Når du er klar til at afgive din urinprøve, skal du vælge et forseglet urinbæger. Du har minimum tre bægre at vælge imellem.

Du skal tjekke, at forseglingen ikke er brudt, og at udstyret er rent.

4. Afgivelse af urinprøven
Afgivelsen af prøven foregår i et egnet lokale under opsyn af en kontrollant/konsulent. Vedkommende skal være af samme køn som dig.

Du bliver inden prøveafgivelsen bedt om at vaske hænder grundigt. Ligeledes bliver du bedt om at fjerne tøj, der kan hindre udsynet til afgivelse af urinprøven.

Når du har afgivet tilstrækkeligt med urin, tager du dit urinbæger med og følger med kontrollanten til kontrolrummet. Det er vigtigt, at det kun er dig, der håndterer urinbægret. Du skal selv pakke det ud, håndtere det under prøveafgivelsen og håndtere det efterfølgende. Kontrollanten må kun håndtere bægret, hvis du specifikt beder vedkommende om det.

5. Afgivelse af midlertidig prøve
Er du ikke i stand til at afgive en tilstrækkelig mængde urin i første forsøg, skal urinen forsegles midlertidigt, indtil prøven er tilstrækkelig stor.

Indholdet fra urinbægret hældes over i et midlertidigt urinbæger, som forsegles. Når der er afgivet tilstrækkeligt med urin bryder du forseglingen på den midlertidige prøve, som hældes sammen med den øvrige urin.

6. Valg af forseglet prøvesæt
For at forsegle dopingprøven skal du vælge et prøvesæt, som består af en kasse med to glasflasker med låg og to poser samt klistermærker med kodenumre. Du vælger et sæt af de minimum tre til rådighed.

Tjek, at forseglingen ikke er brudt, at udstyret er rent, og at alle de påtrykte kodenumre er ens på kasse, flasker, låg og klistermærker.

Urinen fra prøvebægret skal fordeles i A- og B-prøven. Først fylder du B-prøven og herefter A-prøven. Herefter skruer du låget på prøverne – du drejer, til låget ikke kan drejes længere og drejer derefter låget bagud – efter anvisning fra kontrollanten/konsulenten.

Efterfølgende kommer du prøverne i poser og stiller dem i kassen.

7. Måling af urinens massefylde
Når du har fordelt urinprøven i A- og B-flaskerne, tester kontrollanten/konsulenten urinens massefylde ud fra nogle dråber fra den rest urin, der er tilbage i urinprøvebægret.

Ligger målingerne uden for de fastsatte grænseværdier, kan kontrollanten/konsulenten forlange, at du afgiver en ny prøve.

8. Udfyldelse af protokol
Til protokollen skal du give personoplysninger (f.eks. fulde navn, adresse, personnummer mv.). Du skal ligeledes oplyse om hvilken eventuel medicin, vitamintilskud, kosttilskud og naturlægemidler, du har taget inden for de seneste syv dage.

Har du – eller din ledsager, hvis en sådan har været med – oplevet uregelmæssigheder i forbindelse med dopingkontrollen, skal dette noteres på protokollen, inden den bliver underskrevet.

Før du underskriver, skal du desuden tjekke, at de personlige oplysninger samt kodenumrene for prøven på protokollen er korrekte.

Når protokollen er underskrevet, får du en kopi af den udfyldte protokol. Herefter er du færdig med kontrollen.

Der er svar på prøven efter fire til seks uger. Er prøven positiv starter en dopingsag (se link nederst). Er prøven negativ, får du ikke noget svar. Ønsker du svar, skal det angives på protokollen. Udøvere i prioriteret testgruppe kan finde svar på deres prøver i ADAMS.

9. Analyse af dopingprøven
Din dopingprøve sendes til et WADA-akkrediteret laboratorium. I de fleste tilfælde sender ADD prøverne til WADA-laboratoriet på Aker Sygehus i Oslo, Norge. WADA-akkrediterede laboratorier skal leve op til nogle specifikke kvalitetskrav og -procedurer.

Laboratoriet får ud over prøven en kopi af protokollen, hvor oplysninger om prøven, kodenummer og medikamentbrug alene fremgår. Dine personlige informationer fremgår ikke af laboratoriets protokol.

Laboratoriet tester A-prøven for forbudte stoffer og metoder. For idrætsudøvere i konkurrenceidrætten gælder det i henhold til 'Dopinglisten' og for medlemmer af motions- og fitnesscentre i henhold til 'Lov om forbud mod visse dopingmidler'.

ADD modtager herefter analysesvaret. Ved en positiv prøve får du skriftligt svar.

Ved en negativ prøve gemmer laboratoriet det resterende indhold i A-prøven samt B-prøven i tre måneder, inden de destrueres. Ved en positiv prøve gemmes det resterende af A-prøven samt B-prøven i otte år for prøver i konkurrenceidrætten og fem år for prøver i motions- og fitnesscentre.

ADD udvælger løbende prøver til langtidsopbevaring op til ti år.

10. Hvis dopingprøven er positiv
Ved en positiv dopingprøve opretter ADD en dopingsag.

Læs mere om proceduren ved dopingsager

Du kan også se en video, der viser, hvordan en dopingkontrol med urinprøve foregår.