Dopingkontrol med blodprøve

Dopingkontrol med blodprøve gennemføres alene i konkurrenceidrætten.

Blodprøver i forbindelse med dopingkontrol tages med to formål:

  • Direkte påvisning af forbudte stoffer (bl.a. væksthormon, blodtransfusion og CERA samt alkohol i de idrætter, hvor alkohol er forbudt).
  • Indirekte påvisning af forbudte stoffer via blodprofiler, hvor udøverens resultater indgår i et biologisk pas, hvor ADD løbende holder øje med unormale resultater og udsving. Ved uregelmæssigheder sender ADD data i anonymiseret form til en uafhængig ekspertgruppe, der vurderer, om der er grundlag for en dopingsag.

Blodprøver bliver foretaget af kvalificeret, uddannet personale. Anti Doping Danmark (ADD) har egne bloddopingkontrollanter, der er godkendt til at tage blodprøver.

Proceduren er som følger:

1. Indkaldelse af udøver
Dopingkontrollanten henvender sig til dig og identificerer sig selv. For at kontrollanten kan være sikker på din identitet, vil du blive bedt om at fremvise billedlegitimation (f.eks. kørekort).

Herefter informerer kontrollanten dig om dine rettigheder og pligter og beder dig om at underskriver indkaldelsen til dopingkontrol. I meget sjældne tilfælde vil indkaldelsen foregå pr. telefon.

2. Udøvers rettigheder og pligter
Når du er indkaldt til dopingkontrol, har du pligt til at afgive blodprøve. Hvis du undlader at medvirke eller på anden måde forsøger at undgå kontrollen, betragtes det som en overtrædelse af antidopingreglerne, og dette medfører en dopingsag.

Har du spørgsmål til kontrollen, har du ret til at få information om, hvad kontrollen indebærer.

Du har pligt til at lade kontrollanten eller en chaperone/eskorte overvåge dig, fra du er indkaldt til dopingkontrol, indtil du kan afgive din dopingprøve. Før du afgiver selve dopingprøven, kan kontrollanten/konsulenten afgøre, om du har mulighed for at medvirke i f.eks. sejrsceremoni, medieinterview eller lignende.

Du har ret til at medbringe en ledsager med ved kontrollen.

Læs oversigt over udøvers rettigheder og pligter 

3. Valg af forseglet blodprøvesæt
Prøvetagningsudstyr til blodprøver kan variere. Udstyret består af en forseglet pakke med kanyler og blodprøverør. Antallet af blodprøverør varierer alt efter, hvilken analyse der skal gennemføres.

Når blodprøven skal tages, skal du vælge en forseglet pakke. Der er mindst tre at vælge imellem. Du skal tjekke, at forseglingen ikke er brudt, at indholdet er korrekt og intakt, og at alle kodenumre på forseglingspakken og prøverørene er ens.

4. Afgivelse af blodprøven
En godkendt bloddopingkontrollant tager blodprøven fra en blodåre – fortrinsvis i armen. Blodmængden, som bliver tappet, får ikke negativ indflydelse på din idrætspræstation.

Når blodprøverørene er fyldt med blod, skal du forsegle dem efter anvisning fra dopingkontrollanten.

5. Udfyldelse af protokol
Til protokollen skal du give personoplysninger (f.eks. fulde navn, adresse, personnummer mv.). Du skal ligeledes oplyse om hvilken eventuel medicin, vitamintilskud, kosttilskud og naturlægemidler, du har taget inden for de seneste syv dage.

Har du – eller din ledsager, hvis en sådan har været med – oplevet uregelmæssigheder i forbindelse med dopingkontrollen, skal dette noteres på protokollen, inden den bliver underskrevet.

Før du underskriver, skal du desuden tjekke, at de personlige oplysninger samt kodenumrene for prøven på protokollen er korrekte.

Når protokollen er underskrevet, får du en kopi af den udfyldte protokol. Herefter er du færdig med kontrollen.

Der er svar på prøven efter fire til seks uger. Er prøven positiv starter en dopingsag (se link nederst på siden). Er prøven negativ, får du ikke noget svar. Ønsker du svar, skal det angives på protokollen. Udøvere i prioriteret testgruppe kan finde svar på deres prøver i ADAMS.

6. Analyse af dopingprøven
Din dopingprøve sendes til et WADA-akkrediteret laboratorium. I de fleste tilfælde sender ADD prøverne til WADA-laboratoriet på Aker Sygehus i Oslo, Norge. WADA-akkrediterede laboratorier skal leve op til nogle specifikke kvalitetskrav og -procedurer.

Laboratoriet får ud over prøven en kopi af protokollen, hvor oplysninger om prøven, kodenummer og medikamentbrug alene fremgår. Dine personlige informationer fremgår ikke af laboratoriets protokol.

Laboratoriet tester A-prøven for forbudte stoffer og metoder.

ADD modtager herefter analysesvaret. Ved en positiv prøve får du skriftligt svar.

Ved en negativ prøve gemmer laboratoriet det resterende indhold i A-prøven samt B-prøven i tre måneder, inden de destrueres. Ved en negativ prøve gemmes det resterende af A-prøven samt B-prøven i otte år for prøver i konkurrenceidrætten og fem år for prøver i motions- og fitnesscentre.

ADD udvælger løbende prøver til langtidsopbevaring op til ti år.

7. Hvis dopingprøven er positiv
Ved en positiv dopingprøve opretter ADD en dopingsag.

Læs mere om proceduren ved dopingsager