Dopingkontrol med Dried Blood Spot (blodprik)

Dopingkontrol med Dried Blood Spot-metoden (blodprik) gennemføres pt. alene i konkurrenceidrætten.

Formålet med dopingkontrol med Dried Blood Spot (blodprik) er at identificere, om udøveren har taget forbudte dopingstoffer.

 

Dopingkontrol med Dried Blood Spot-metoden (blodprik) bliver gennemført med Anti Doping Danmarks uddannede dopingkontrollanter efter WADA-godkendte procedurer for dopingkontrol.

 

Proceduren er som følger:

1. Indkaldelse af udøver

Dopingkontrollanten/fitnesskonsulenten henvender sig til dig og identificerer sig selv. For at kontrollanten/konsulenten kan være sikker på din identitet, vil du blive bedt om at fremvise billedlegitimation (f.eks. kørekort).

 

Herefter informerer kontrollanten/konsulenten dig om dine rettigheder og pligter og beder dig om at underskrive indkaldelsen til dopingkontrol. I meget sjældne tilfælde vil indkaldelsen foregå pr. telefon.

2. Udøvers rettigheder og pligter

Når du er indkaldt til dopingkontrol, har du pligt til at afgive Dried Blood Spot-prøve (blodprik-prøve). Hvis du undlader at medvirke eller på anden måde forsøger at undgå kontrollen, betragtes det som en overtrædelse af antidopingreglerne, og dette medfører en dopingsag.

 

Har du spørgsmål til kontrollen, har du ret til at få information om, hvad kontrollen indebærer.

 

Du har pligt til at lade kontrollanten eller en chaperone/eskorte overvåge dig, fra du er indkaldt til dopingkontrol, indtil du kan afgive din dopingprøve.

 

Før du afgiver selve dopingprøven, kan kontrollanten afgøre, om du har mulighed for at medvirke i f.eks. sejrsceremoni, medieinterview eller lignende.

 

Du har ret til at medbringe en ledsager med ved kontrollen.

 

Læs udøvers rettigheder og pligter

3. Valg af forseglet Dried Blood Spot-prøvesæt

Prøvetagningsudstyr til Dried Blood Spot (blodprik) kan variere. Udstyret består af en forseglet pakke med mindst én opsamlingsenhed.

 

Når prøven skal tages, skal du vælge en forseglet pakke. Der er mindst tre at vælge imellem. Du skal tjekke, at forseglingen ikke er brudt, at indholdet er korrekt og intakt, og at alle kodenumre er ens.

4. Afgivelse af Dried Blood Spot-prøven

Dopingkontrollanten afspritter et lille område på overarmen. Herefter sætter kontrollanten opsamlingsenheden på. Den bliver holdt fast på armen af lidt klister på enheden.

 

Med et klik på enheden går prøveopsamlingen i gang. Du mærker et prik fra mikronåle i armen, hvor enheden sidder.

 

Herfra indsamler enheden ved hjælp af et mindre undertryk en lille mængde blod fra de små blodkar (kapillærerne) i området.

 

En indikator på enheden viser, når der er indsamlet tilstrækkeligt med blod, hvorefter kontrollanten tager enheden af armen.

 

Derefter vil du blive bedt om at forsegle enheden i henhold til kontrollantens anvisning.

 

Anti Doping Danmark bruger kun prøveopsamling på armen, men hos andre antidopingorganisationer kan indsamlingen også foregå med prik i en finger. 

5. Udfyldelse af protokol

Til protokollen skal du give personoplysninger (f.eks. fulde navn, adresse, personnummer mv.). Du skal ligeledes oplyse om hvilken eventuel medicin, vitamintilskud, kosttilskud og naturlægemidler, du har taget inden for de seneste syv dage.

 

Har du – eller din ledsager, hvis en sådan har været med – oplevet uregelmæssigheder i forbindelse med dopingkontrollen, skal dette noteres på protokollen, inden den bliver underskrevet.

 

Før du underskriver, skal du desuden tjekke, at de personlige oplysninger samt kodenumrene for prøven på protokollen er korrekte.

 

Når protokollen er underskrevet, får du en kopi af den udfyldte protokol. Herefter er du færdig med kontrollen.

 

Der er svar på prøven efter fire til seks uger. Er prøven positiv starter en dopingsag. Er prøven negativ, får du ikke noget svar. Ønsker du svar, skal det angives på protokollen. Udøvere i prioriteret testgruppe kan finde svar på deres prøver i ADAMS.

6. Analyse af dopingprøven

Din dopingprøve sendes til et WADA-akkrediteret laboratorium. I de fleste tilfælde sender ADD prøverne til WADA-laboratoriet på Aker Sygehus i Oslo, Norge. WADA-akkrediterede laboratorier skal leve op til nogle specifikke kvalitetskrav og -procedurer.

 

Laboratoriet får ud over prøven en kopi af protokollen, hvor oplysninger om prøven, kodenummer og medikamentbrug alene fremgår. Dine personlige informationer fremgår ikke af laboratoriets protokol.

 

Laboratoriet tester A-prøven for forbudte stoffer og metoder.

 

Anti Doping Danmark modtager herefter analysesvaret. Ved en positiv prøve får du skriftligt svar.

 

Ved en negativ prøve gemmer laboratoriet det resterende indhold i A-prøven samt B-prøven i tre måneder, inden de destrueres. Ved en negativ prøve gemmes det resterende af A-prøven samt B-prøven i ti år for prøver i konkurrenceidrætten og et år for prøver i fitness.

 

Anti Doping Danmark udvælger løbende prøver til langtidsopbevaring i op til ti år.

7. Hvis dopingprøven er positiv

Ved en positiv dopingprøve opretter Anti Doping Danmark en dopingsag.

 

Læs mere om proceduren ved dopingsager

Dried Blood Spots-metoden