Bestilling af kontrol til idrætsevents og -konkurrencer

Anti Doping Danmark kan bestilles til at gennemføre dopingkontrol i forbindelse med idrætsevents og -konkurrencer.

Anti Doping Danmarks gennemfører dopingkontrol i overensstemmelse med WADA’s internationale standarder for test og Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol.

 

Bestilling og planlægning

For at imødese arrangørens ønsker er det vigtigt, at Anti Doping Danmark har bestillingen på dopingkontrol i god tid.

 

Almindeligvis bør dopingkontrollen bestilles mindst tre måneder før eventen/konkurrencen. Ved større internationale stævner eller krav om 24-timers analyse kræver Anti Doping Danmark 6-12 måneders ansøgningsfrist afhængig af kontrolprogrammet.

 

Når Anti Doping Danmark har bestillingen, kontakter Anti Doping Danmark arrangøren for en nærmere drøftelse af indhold, planlægning og gennemførsel af dopingkontrollen. Herefter udfærdiger Anti Doping Danmark en kontrakt på dopingkontrollen.

 

Økonomi

Prisen for kontrol i forbindelse med en idrætsevent/-konkurrence afhænger af omfanget af kontrolprogrammet.

 

Til chaperones og eskorter

Skal du afholde et arrangement, hvor Anti Doping Danmark står for dopingkontrol, skal du ofte stille med chaperones/eskorter, som kan hjælpe Anti Doping Danmarks kontrolansvarlige og dopingkontrollanter ved arrangementet.

 

Anti Doping Danmark har udarbejdet en guide med information om opgaverne, som du kan give eller sende til de personer, der skal være chaperones/eskorter.

 

Download 'Information til chaperones/eskorter'

 

Krav til faciliteter

I forbindelse med en bestilt dopingkontrol stiller Anti Doping Danmark krav til faciliteter.

Krav til faciliteter ved dopingkontrol

Mindstekrav til dopingkontrolområdet

Følgende mindstekrav til dopingkontrolområdet skal være opfyldt:

 • Mulighed for at udøver kan aflægge urinprøve i afskærmet område
 • Mulighed for at udøver kan sidde ned
 • Mulighed for at udøver kan ligge ned (gælder kun ved blodprøvetagning)
 • Mulighed for dopingkontrollant og udøver kan gennemføre proceduren ved et fungerende bord
 • Mulighed for at udøver kan vente under observation

Ønskede forhold til dopingkontrolområdet

Dopingkontrolområdet bør bestå af:

 • Et dopingkontrollokale
 • Et toilet
 • Et opholds-/venterum

Lokalet skal være afskærmet med let adgang til toilet. Lokalet bør kunne aflåses.

Toilet

Toilettet skal være afskærmet og gerne i direkte tilknytning til dopingkontrollokalet.

 

Toilettet bør indeholde:

 • Toilet
 • Toiletpapir
 • Håndvask med sæbe
 • Håndklæde eller lignende

Opholds-/venterum

Opholdsrummet bør ligge i umiddelbar nærhed af dopingkontrollokalet og indeholde:

 • Siddepladser til idrætsudøvere og ledsagere
 • Bord

Eksempel på dopingkontrolområde:

Dopingkontrolstatoin

 

Download plantegning over dopingkontrolfaciliteter

 

Download drawing of doping control station

Forespørgsel og bestilling

Foto af Trine Skov Møgelvang

Ansvarlig for planlægning af kontrol i den organiserede konkurrenceidræt og koordinering med kontrollanter.

Ansvarlig for administration af medicinske dispensationer (TUE).