Dopingkontrol

Følgende beskriver, hvordan Anti Doping Danmark gennemfører dopingkontrol.

Anti Doping Danmark gennemfører dopingkontrol i forskellige idrætsmæssige sammenhænge i Danmark.

 

Bliver du i regi af de nedenstående sammenhænge indkaldt til dopingkontrol, er du forpligtet til at medvirke ved dopingkontrollen på det tidspunkt og sted, som Anti Doping Danmark bestemmer. Kontrol kan finde sted både i og uden for konkurrence. En dopingprøve kan indebære kontrol med urinprøve, blodprøve og/eller blodprik (Dried Blood Spot).

Dopingkontrol i den organiserede idræt

I henhold til 'De nationale antidopingregler' og 'Dopingreglement for motionsidræt' gennemfører Anti Doping Danmark dopingkontrol i regi af de tre idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt. Dette gælder aktiviteter direkte i regi af organisationer, i regi af deres forbund, landsdele mv. samt i regi af medlemsforeninger og -klubber.

 

I konkurrenceidrætten gennemfører Anti Doping Danmark kontrol i følgende sammenhænge:

  • I og uden for konkurrence blandt eliteidrætsudøvere i prioriteret testgruppe, som indberetter whereabouts.

  • I og uden for konkurrence generelt blandt øvrige idrætsudøvere under Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt.

Dopingkontrol i fitnesscentre

Anti Doping Danmark kan gennemføre dopingkontrol i forbindelse med besøg i fitnesscentre, der har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. Alle foreningscentre under Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har automatisk en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, mens det er frivilligt for kommercielle fitnesscentre, om de ønsker en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

 

Når Anti Doping Danmark besøger fitnesscentre, gennemfører fitnesskonsulenterne målrettet kontrol. Det betyder, at de alene tager personer ud til kontrol, som de vurderer potentielt har taget forbudte dopingstoffer.

 

En dopingkontrol i fitnesscentre foregår med blodprik (Dried Blood Spot) – se mere her

Bestilt kontrol i forbindelse med events og konkurrencer

Det er muligt at bestille Anti Doping Danmark til at gennemføre dopingkontrol i forbindelse med en idrætsevent eller idrætskonkurrence.

 

Læs mere om at bestille dopingkontrol

Kontrol af dyr

Anti Doping Danmark gennemfører ikke dopingkontrol af dyr.

 

Dansk Ride Forbund har indgået aftale med dyrlæger om test af heste.

Sådan foregår en dopingkontrol

Kan du ikke se videoen, er det, fordi du skal tillade cookies på Anti Doping Danmarks hjemmeside. Du kan ændre dine valg på det runde sorthvide ikon nederst til venstre på skærmbilledet. 

Stop Doping!

Stop Doping!

Har du viden eller mistanke om brug eller distribution af doping, kan du indberette din viden sikkert gennem Anti Doping Danmarks indberetningssystem.

 

Gå til indberetning

Identifikation

Anti Doping Danmark opfordrer idrætsudøvere til at have deres kørekort og sundhedskort som app på telefonen, så de altid kan fremvise id i forbindelse med en dopingkontrol.