Doping

Antidopingindsatsen er kernen af ADD’s virksomhed. Indsatsen spænder over såvel forebyggelse som kontrol målrettet forskellige grupper af idrætsaktive fra topeliten til motionister.

Love og regler

Find information om love og regler, som regulerer antidopingarbejdet i Danmark
Se love og regler

Anti Doping Danmarks indsats mod doping bygger på en række forskellige elementer.

Her kan du hente information om de forskellige aspekter af ADD’s antidopingarbejde:

For elever og lærere
Find information om doping til brug for elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser under afsnittet ’Undervisning’.

Rådgivning
Er du udøver, ansat i en idrætsorganisation, forælder til idrætsudøver, leder i et motions- og fitnesscenter, sundhedspersonale, dopingbruger eller pårørende til en dopingbruger og har brug for rådgivning, kan du finde information i afsnittet ’Rådgivning’.