ADD's Strategi 2016-2018

Anti Doping Danmarks udviklingsaftale med Kulturministeriet for 2015 fastlægger de overordnede rammer for ADD’s udarbejdelse af en strategi for 2016-18.

ADD har udarbejdet de strategiske mål for 2016-18. Målene er omsat til overordnede handlinger, som skal sikre, at ADD indfrier målene.

Handlingsplanerne evalueres årligt med henblik på eventuel tilpasning. Strategien vil også kunne tilpasses såfremt forudsætningerne for indfrielsen af strategien ændres væsentligt.

’Strategi 2016-18’ træder i kraft ved indgangen til 2016 og løber til og med 2018. ADD udarbejder forud for indgangen til 2019 og til dels på baggrund af evalueringen af ’Strategi 2016-18’ strategi for de efterfølgende år.

ADD’s direktør har ansvaret for implementering af ’Strategi 2016-18’ og for at tilpasse organisationen og prioritere og allokere økonomi, så ADD indfrier de opstillede mål.

ADD arbejder ud fra følgende mission:

"Fremme integriteten i idrætten og muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning"

Læs den fulde ADD Strategi 2016-2018