Om ADD

Med "Lov om fremme af dopingfri idræt" som trådte i kraft 1. januar 2005 blev Anti Doping Danmark (ADD) oprettet som en selvejende institution under Kulturministeriet.

Denne lov fastlægger regeringens og idrætsorganisationernes rolle i bekæmpelsen af doping i dansk idræt såvel som i fitness- og træningscentre i Danmark.

ADD skal således i samarbejde med regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD skal i samarbejde med WADA og internationale samarbejdspartnere skabe optimale rammer for at løse ADD’s opgaver i overensstemmelse med "Lov om fremme af dopingfri idræt" og internationale regler på området.

ADDs virksomhed omfatter:
1. Dopingkontrol
2. Anmeldelse og indbringelse af dopingsager
3. Oplysningsvirksomhed
4. Forsknings - og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping
5. Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
6. Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADDs virkeområde.