Forskningsmidler fra Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark uddeler nu forskningsmidler til forskningsprojekter på antidopingområdet, og der er nu åbent for ansøgning.

Der er i alt 250.000 kroner til uddeling dette efterår, og midlerne vil blive prioriteret til projekter inden for nedenstående to fokusområder:

 • Evaluering af e-learning-programmet ’renvinder.dk’ – implementering og brugeroplevelse

  Renvinder.dk er et gratis online antidopingkursus målrettet idrætsudøvere og støttepersonale. Programmet er baseret på det internationale antidopingagenturs (WADA) gældende internationale kodeks for antidoping og har til formål at sikre, at både udøvere og deres støttepersonale har en opdateret og grundlæggende viden om antidoping.

  Et studie kan undersøge implementering og brugernes oplevelse af programmet. Eksempelvis kan fokus rettes mod at undersøge:
  • Om programmet er blevet anvendt af henholdsvis specialforbund, udøvere og støttepersonale, herunder f.eks. årsager til både tilvalg og fravalg af programmet eller specifikke moduler 
  • Hvordan programmet er blevet anvendt i de forskellige specialforbund
  • Hvordan brugerne oplever programmet
 • Forebyggelse og støttepersonale

  Støttepersonalet kan spille en afgørende rolle i forbindelse med udøveres brug af doping.

  Netop støttepersonalets rolle og ansvar i antidopingsammenhæng blev i højere grad anerkendt med ændringerne af WADA-koden (internationale kodeks for antidoping) den 1. januar 2015.

  Et fokusområde er derfor en belysning af støttepersonalets viden, holdninger og praksis i forhold til deres selvvurderede rolle på antidopingområdet. Der kan eksempelvis udføres en sådan analyse i et eller flere specialforbund eller i andre regi, hvor fokus også kan rettes mod at indkredse, hvordan fremtidige oplysende og forebyggende indsatser kan målrettes støttepersonalet.

ADD støtter forskningsprojekter af høj videnskabelig kvalitet med anvendelsesorienteret potentiale, og ansøgernes projekter bliver vurderet ud fra følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Projektets kvalitet og originalitet
 • Ansøgers kvalifikationer
 • Projektets relevans i forhold til dopingområdet

Ansøgere skal have forskningserfaring og være tilknyttet et anerkendt forskningsmiljø (universitet, sektorforskningsinstitut, university college eller lignende).

Midlerne kan benyttes til såvel aflønning som drift.

Ansøgningen inklusive bilag skal uploades via dette link (http://www.antidoping.dk/ansoeg-forskning) senest den 4. november 2016.

Spørgsmål vedrørende ansøgningen kan rettes til videnskabelig konsulent Jakob Mørkeberg, Anti Doping Danmark, på email jmo@antidoping.dk eller telefon 4326 2538.

Download denne side som pdf